SFS 2014:781 Förordning om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

140781.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i utlänningsförordningen (2006:97);

utfärdad den 19 juni 2014.

Regeringen föreskriver att 2 kap. 12 § utlänningsförordningen (2006:97)

ska upphöra att gälla vid utgången av juli 2014.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Alexandra Wilton Wahren
(Justitiedepartementet)

SFS 2014:781

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014