SFS 2014:856 Förordning om ändring i förordningen (2011:555) med instruktion för Statens skolverk

140856.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:555) med
instruktion för Statens skolverk;

utfärdad den 19 juni 2014.

Regeringen föreskriver att 8 § förordningen (2011:555) med instruktion för

Statens skolverk ska ha följande lydelse.

8 §

Myndigheten ska ansvara för de nationella råden för yrkesprogrammen i

gymnasieskolan.

Myndigheten ska även ansvara för Nationella rådet för vidareutbildning i

form av ett fjärde tekniskt år.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2014.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2014:856

Utkom från trycket
den 1 juli 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014