SFS 2014:865 Förordning om ändring i förordningen (2009:895) med instruktion för Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll

140865.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:895) med
instruktion för Styrelsen för ackreditering och
teknisk kontroll;

utfärdad den 19 juni 2014.

Regeringen föreskriver att 13 § förordningen (2009:895) med instruktion

för Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll ska ha följande lydelse.

13 §

1 Myndigheten har uppgifter enligt

� lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll,
� förordningen (2011:811) om ackreditering och teknisk kontroll,
� lagen (1992:1514) om måttenheter, mätningar och mätdon,
� förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon,
� förordningen (2014:864) om frivillig miljöledning och miljörevision,
� taxitrafikförordningen (2012:238),
� avgasreningsförordningen (2011:345), och
� förordningen (1994:99) om vatten- och värmemätare.

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2014.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTR�M

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)

1 Senaste lydelse 2012:249.

SFS 2014:865

Utkom från trycket
den 1 juli 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014