SFS 2014:882 Förordning om ikraftträdande av lagen (2014:412) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

140882.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ikraftträdande av lagen (2014:412) om ändring
i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i
vissa fall;

utfärdad den 19 juni 2014.

Regeringen föreskriver att lagen (2014:412) om ändring i lagen (1976:661)

om immunitet och privilegier i vissa fall ska träda i kraft den 1 oktober 2014.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTR�M

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)

SFS 2014:882

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014