SFS 2015:1051 Förordning om upphävande av förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap

151051.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (2006:942) om
krisberedskap och höjd beredskap;

utfärdad den 17 december 2015.

Regeringen föreskriver att förordningen (2006:942) om krisberedskap och

höjd beredskap ska upphöra att gälla den 1 april 2016.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

SFS 2015:1051

Utkom från trycket
den 29 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015