SFS 2015:1067 Förordning om ändring i förordningen (2011:446) med instruktion för Finanspolitiska rådet

151067.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:446) med
instruktion för Finanspolitiska rådet;

utfärdad den 17 december 2015.

Regeringen föreskriver att 13 § förordningen (2011:446) med instruktion

för Finanspolitiska rådet ska ha följande lydelse.

13 §

Bestämmelserna i 8 § förordningen (2015:1052) om krisberedskap och

bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap ska inte till-
lämpas på myndigheten.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2016.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

SFS 2015:1067

Utkom från trycket
den 29 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015