SFS 2015:1071 Förordning om ändring i förordningen (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige

151071.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:93) om nationellt
stöd till jordbruket i norra Sverige;

utfärdad den 17 december 2015.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1996:93) om nationellt

stöd till jordbruket i norra Sverige

dels att 22 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 22 § ska utgå,
dels att nuvarande bilaga ska betecknas bilaga 1,
dels att 2 §, 6�13 §§, och den nya bilaga 1 ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 6 a §, och en ny bilaga, bilaga 2, av

följande lydelse.

2 §

Stöd lämnas inom de områden som framgår av bilaga 1 till denna för-

ordning.

6 §

1

Stöd för mjölkproduktion lämnas med högst följande belopp.

Stöd lämnas för den mjölkmängd som företaget har levererat till mejeri

eller för de mängder mjölk eller andra mjölkprodukter som företaget har sålt
genom direktförsäljning.

Stöd lämnas bara till jordbruksföretag med minst två mjölkkor.

6 a §

Utöver stödet för mjölkproduktion i 6 § lämnas ytterligare stöd för så-

dan produktion som hänför sig till 2016�2018. Stödet lämnas till jordbruksfö-
retag inom de områden som framgår av bilaga 2 till denna förordning med
högst följande belopp.

Stödområde

öre/kg mjölk

1

136

2

105

3

80

4

45

5

20

1 Senaste lydelse 2015:269.

SFS 2015:1071

Utkom från trycket
den 29 december 2015

background image

2

SFS 2015:1071

7 §

2

Stöd för smågrisproduktion lämnas årligen med högst följande belopp.

Stödet lämnas till jordbruksföretag med minst två suggor.
För att berättiga till stöd ska suggorna hållas av den som ansöker om stödet

under minst två månader räknat från den dag ansökan kom in till länsstyrel-
sen.

8 §

3

Stöd för produktion av slaktsvin lämnas årligen med högst följande

belopp.

Stöd lämnas till jordbruksföretag med minst 40 slaktsvin.
Stödet lämnas bara för djur som omedelbart före slakten har vistats inom

ett och samma stödområde under minst tre månader och under förutsättning
att köttet har godkänts vid besiktning enligt Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 854/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av sär-
skilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av
animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel och enligt föreskrif-
ter som har meddelats med stöd av livsmedelslagen (2006:804). Inför slakten
får dock djuren transporteras till ett slakteri inom ett annat stödområde eller
utanför stödområdet.

9 §

4

Stöd för getproduktion lämnas årligen med högst följande belopp.

�vergångsområde

öre/kg mjölk

1

19

2

44

3

18

4

6

5

43

6

31

Stödområde

kr/sugga

1

683

2

683

3

683

4

616

5

601

2 Senaste lydelse 2010:1152.

3 Senaste lydelse 2010:1152.

Stödområde

kr/djur

1

154

2

154

3

139

4

127

5

114

4 Senaste lydelse 2010:1152.

background image

3

SFS 2015:1071

Stöd för getter av honkön lämnas bara för djur som har satts in i avel eller

som är äldre än ett år. Stödet lämnas bara till jordbruksföretag med minst fem
getter som berättigar till stöd.

För att berättiga till stöd ska getterna hållas av den som ansöker om stödet

under minst två månader räknat från den dag ansökan kom in till länsstyrel-
sen.

10 §

5

Stöd för äggproduktion lämnas med högst följande belopp.

Stödet lämnas bara för det antal insatta hönor i ett företag som överstiger

1 000 per kalenderår.

11 §

6

Stöd för potatisodling lämnas årligen med högst följande belopp.

Stödet lämnas bara om odlingen omfattar minst 0,5 hektar och om varje

skifte inte understiger 0,1 hektar.

12 §

7

Stöd för bär- eller grönsaksodling lämnas årligen med högst följande

belopp.

Stödområde

kr/get

1

508

2

508

3

508

4

430

5

430

Stödområde

kr/insatt höna

1

16,66

2

13,49

3

13,49

4

9,04

5

2,19

5 Senaste lydelse 2010:1152.

Stödområde

kr/ha

1

3 500

2

3 200

3

3 000

4

2 300

5

1 200

6 Senaste lydelse 2010:1152.

7 Senaste lydelse 2010:1152.

Stödområde

kr/ha

1

2 920

2

2 920

3

2 920

4

2 470

5

1 900

background image

4

SFS 2015:1071

Stödet lämnas bara om den sammanlagda odlingen omfattar minst 0,3 hek-

tar och om varje enskilt skifte inte understiger 0,1 hektar.

Statens jordbruksverk får meddela föreskrifter om vilka bär och grönsaker

som stöd får lämnas för enligt första stycket.

13 §

8

Stöd för transport av mjölk lämnas med högst följande belopp.

Denna förordning träder i kraft den 19 januari 2016.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

Stödområde

öre/kg mjölk

1

7,1

2

3,7

3

3,7

4

3,7

5

3,7

8 Senaste lydelse 1996:300.

background image

5

SFS 2015:1071

Bilaga 1

9

Förteckning över stödområden

9 Senaste lydelse 2008:29.

Län

Kommun

Församling

Stödområde 1
Norrbotten Arvidsjaur

Arvidsjaur

Arjeplog

Arjeplog

Jokkmokk

Jokkmokk
Porjus

Pajala

Muonionalusta
Junosuando

Gällivare

Gällivare
Nilivaara
Malmberget

Kiruna

Jukkasjärvi
Vittangi
Karesuando

Västerbotten

Storuman

Tärna

Sorsele

Sorsele

Dorotea

Risbäck

Vilhelmina

Vilhelmina

Jämtland

Krokom

Hotagen

Strömsund

Frostviken

�&re

�&re
Kall
Undersåker

Berg

Storsjö

Härjedalen

Linsell
Hede
Ljusnedal
Tännäs

Dalarna

�lvdalen

Idre

Stödområde 2
Norrbotten

Jokkmokk

Vuollerim

�vertorneå

Svanstein

Pajala

Pajala
Korpilombolo
Tärendö

Gällivare

Hakkas

Västerbotten

Vindeln

Vindeln
�&msele

Norsjö

Norsjö

Malå

Malå

background image

6

SFS 2015:1071

Storuman

Stensele

Sorsele

Gargnäs

Dorotea

Dorotea

�&sele

�&sele
Fredrika

Lycksele

Lycksele
Björksele
�rträsk

Skellefteå

Boliden
Fällfors
Jörn
Kalvträsk

Jämtland

Ragunda

Borgvattnet
Stugun

Bräcke

Bräcke
Nyhem
Håsjö
Sundsjö
Revsund
Bodsjö

Krokom

Näskott
Aspås
�&s
Laxsjö
Föllinge
Offerdal
Alsen

Strömsund

Ström
Alanäs
Gåxsjö
Hammerdal
Bodum
Tåsjö

�&re

Mattmar
Mörsil
Hallen

Berg

Berg
Hackås
Oviken
Myssjö
�&sarne
Klövsjö
Rätan

Härjedalen

Sveg
Vemdalen

Län

Kommun

Församling

background image

7

SFS 2015:1071

�ngersjö
Lillhärdal

�stersund

�stersund
Frösö
Sunne
Näs
Lockne
Marieby
Brunflo
Kyrkås
Lit
Häggenås

Västernorrland

�rnsköldsvik

Trehörningsjö

Dalarna

Malung

Lima
Transtrand

�lvdalen

Särna

Stödområde 3
Norrbotten

�verkalix

�verkalix

Kalix

Nederkalix
Töre

�vertorneå

�vertorneå
Hietaniemi

�lvsbyn

�lvsbyn

Luleå

Luleå Domkyrkoförsamling
�rnäset
Nederluleå
Råneå

Piteå

Piteå Stadsförsamling
Hortlax
Piteå Landsförsamling
Norrfjärden

Boden

�verluleå
Gunnarsbyn
Edefors
Sävast

Haparanda

Nedertorneå-Haparanda
Karl Gustav

Västerbotten

Nordmaling

Nordmaling

Bjurholm

Bjurholm

Robertsfors

Bygdeå
Nysätra

Vännäs

Vännäs

Umeå

Umeå Landsförsamling
Tavelsjö

Län

Kommun

Församling

background image

8

SFS 2015:1071

Sävar

Skellefteå

Skellefteå Landsförsamling
Kågedalen
Byske
Lövånger
Burträsk

Jämtland

Ragunda

Ragunda

Bräcke

Hällesjö

Krokom

Rödön

Strömsund

Fjällsjö

�&re

Marby

Härjedalen

�lvros
�verhogdal
Ytterhogdal

�stersund

Norderö

Västernorrland

�&nge

Haverö

Timrå

Ljustorp

Härnösand

Stigsjö
Viksjö

Sundsvall

Indal
Holm
Liden

Kramfors

Nordingrå
Vibyggerå
Ullånger
Torsåker

Sollefteå

Graninge
Junsele
Edsele
Ramsele

�rnsköldsvik

�rnsköldsvik
Anundsjö
Skorped
Sidensjö
Nätra
Själevad
Mo
Gideå
Björna

Gävleborg

Nordanstig

Hassela

Ljusdal

Hamra
Los
Kårböle

Dalarna

�lvdalen

�lvdalen

Värmland

Torsby

Södra Finnskoga

Län

Kommun

Församling

background image

9

SFS 2015:1071

Stödområde 4
Västerbotten

Umeå

Umeå Stadsförsamling
Teg
�&lidhem
Holmsund
Hörnefors
Holmön
Umeå Maria

Skellefteå

Skellefteå Sankt Olov
Skellefteå Sankt �rjan
Bureå

Jämtland

Ragunda

Fors

Västernorrland

�&nge

Borgsjö
Torp

Timrå

Timrå
Hässjö
Tynderö

Härnösand

Härnösands Domkyrkoförsamling
Högsjö
Häggdånger
Säbrå
Hemsö

Sundsvall

Sundsvalls Gustav Adolf
Skönsmon
Skön
Alnö
Sättna
Selånger
Stöde
Tuna
Attmar
Njurunda

Kramfors

Gudmundrå
Nora
Skog
Bjärtrå
Styrnäs
Dal
Ytterlännäs

Sollefteå

Sollefteå
Multrå
Långsele
Ed
Resele
Helgum

Län

Kommun

Församling

background image

10

SFS 2015:1071

�&dals-Liden
Boteå
�verlännäs
Sånga

�rnsköldsvik

Arnäs
Grundsunda

Gävleborg

Ovanåker

Ovanåker
Voxna

Nordanstig

Ilsbo
Harmånger
Jättendal
Gnarp
Bergsjö

Ljusdal

Ljusdal
Färila
Ramsjö
Järvsö

Bollnäs

Rengsjö
Undersvik
Arbrå

Hudiksvall

Bjuråker

Dalarna

Vansbro

Järna
Nås
�ppelbo

Malung

Malung

Rättvik

Boda
Ore

Orsa

Orsa

Mora

Våmhus
Venjan

Falun

Bjursås

Ludvika

Säfsnäs

Värmland

Torsby

Lekvattnet
Nyskoga
Norra Finnskoga
Dalby
Norra Ny

Filipstad

Rämmen

Hagfors

Gustav Adolf

Stödområde 5
Gävleborg

Ockelbo

Ockelbo

Ovanåker

Alfta

Gävle

Hamrånge

Söderhamn

Söderhamn

Län

Kommun

Församling

background image

11

SFS 2015:1071

Sandarne
Skog
Ljusne
Söderala
Bergvik
Mo
Trönö
Norrala

Bollnäs

Bollnäs
Segersta
Hanebo

Hudiksvall

Hudiksvall
Idenor
Hälsingtuna
Rogsta
Njutånger
Enånger
Delsbo
Norrbo
Forsa
Hög

Dalarna

Gagnef

Mockfjärd
Gagnef
Floda

Leksand

Leksand
Djura
�&l
Siljansnäs

Rättvik

Rättvik

Mora

Mora
Sollerön

Falun

Svärdsjö
Enviken

Värmland

Kil

Boda

Eda

Eda
Järnskog
Skillingmark
Köla

Torsby

Fryksände
Vitsand
�stmark

Grums

Värmskog

�&rjäng

Silbodal
Sillerud
Karlanda

Län

Kommun

Församling

background image

12

SFS 2015:1071

Holmedal
Blomskog
Trankil
Västra Fågelvik
Töcksmark
�stervallskog

Sunne

Gräsmark
Lysvik

Filipstad

Gåsborn

Hagfors

Hagfors
Ekshärad
Norra Råda
Sunnemo

Arvika

Arvika �stra
Arvika Västra
Stavnäs
Högerud
Glava
Bogen
Gunnarskog
Ny
�lgå
Mangskog
Brunskog

Säffle

Svanskog
Långserud

Län

Kommun

Församling

background image

13

SFS 2015:1071

Bilaga 2

Förteckning över övergångsområden

Län

Kommun

Församling

�vergångsområde 1
Norrbotten

Jokkmokk

Vuollerim

�vertorneå

Svanstein

Pajala

Pajala
Korpilombolo
Tärendö

Gällivare

Hakkas

Västerbotten

Vindeln

�&msele

Norsjö

Norsjö

Malå

Malå

Storuman

Stensele

Sorsele

Gargnäs

Dorotea

Dorotea

�&sele

�&sele
Fredrika

Lycksele

Lycksele
Björksele
�rträsk

Skellefteå

Jörn
Kalvträsk

Jämtland

Krokom

Laxsjö
Föllinge
Offerdal

Strömsund

Ström
Alanäs
Gåxsjö
Bodum
Tåsjö

�&re

Mörsil

Berg

�&sarne
Klövsjö
Rätan

Härjedalen

Sveg
Vemdalen
�ngersjö
Lillhärdal

Dalarna

�lvdalen

Särna

�vergångsområde 2
Norrbotten

�verkalix

�verkalix

�vertorneå

�vertorneå

background image

14

SFS 2015:1071

Hietaniemi

Boden

Gunnarsbyn
Edefors

Jämtland

Strömsund

Fjällsjö

Härjedalen

�lvros
�verhogdal
Ytterhogdal

Västernorrland

�&nge

Haverö

Sollefteå

Junsele
Ramsele

Gävleborg

Ljusdal

Kårböle

�vergångsområde 3
Västerbotten

Umeå

Umeå Stadsförsamling
Teg
�&lidhem
Holmsund
Hörnefors
Holmön
Umeå Maria

Skellefteå

Skellefteå Sankt Olov
Skellefteå Sankt �rjan
Bureå

Västernorrland

Sollefteå

�&dals-Liden

Dalarna

Malung

Malung

Mora

Våmhus
Venjan

Värmland

Torsby

Lekvattnet
Nyskoga
Norra Finnskoga
Dalby
Norra Ny

�vergångsområde 4
Jämtland

Ragunda

Fors

Västernorrland

�&nge

Borgsjö
Torp

Timrå

Timrå
Hässjö
Tynderö

Härnösand

Härnösands Domkyrkoförsamling
Högsjö
Häggdånger
Säbrå
Hemsö

Sundsvall

Sundsvalls Gustav Adolf

Län

Kommun

Församling

background image

15

SFS 2015:1071

Skönsmon
Skön
Alnö
Sättna
Selånger
Stöde
Tuna
Attmar
Njurunda

Kramfors

Gudmundrå
Nora
Skog
Bjärtrå
Styrnäs
Dal
Ytterlännäs

Sollefteå

Sollefteå
Multrå
Långsele
Ed
Resele
Helgum
Boteå
�verlännäs
Sånga

�rnsköldsvik

Arnäs
Grundsunda

Gävleborg

Nordanstig

Ilsbo
Harmånger
Jättendal
Gnarp
Bergsjö

Ljusdal

Ljusdal
Färila
Ramsjö
Järvsö

Hudiksvall

Bjuråker

�vergångsområde 5
Värmland

Torsby

Vitsand
�stmark

Arvika

Bogen

�vergångsområde 6
Gävleborg

Hudiksvall

Hudiksvall
Idenor

Län

Kommun

Församling

background image

16

SFS 2015:1071

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

Hälsingtuna
Rogsta
Njutånger
Enånger
Delsbo
Norrbo
Forsa
Hög

Län

Kommun

Församling