SFS 2015:201 Förordning om ändring i förordningen (2009:659) om handel med läkemedel

150201.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:AKHOGI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:AKHOGJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:AKHOGJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:AKHOGI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:AKHOGJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:AKHOGI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:AKHOGI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:AKHOGJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:AKHOGI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:14px;font-family:AKHOGI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:12px;font-family:AKHOGI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:AKHOGI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:AKHOGI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2009:659) om handel <br/>med l�kemedel;</b></p> <p style="position:absolute;top:263px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 1 april 2015.</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver</p> <p style="position:absolute;top:296px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft13">1 att 14 � f�rordningen (2009:659) om handel med</p> <p style="position:absolute;top:315px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">l�kemedel ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:350px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>14 �</b></p> <p style="position:absolute;top:348px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:350px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft10">L�kemedelsverket f�r meddela f�reskrifter om</p> <p style="position:absolute;top:367px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. utformningen av s�dana lokaler som avses i 2 kap. 6 � 2 och 3 kap. 3 � 1</p> <p style="position:absolute;top:385px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">lagen (2009:366) om handel med l�kemedel samt om anv�ndningen av det<br/>varum�rke som avses i 2 kap. 6 � 12 samma lag,</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. vilken kompetens och erfarenhet en l�kemedelsansvarig som inte �r apo-</p> <p style="position:absolute;top:437px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">tekare ska ha, </p> <p style="position:absolute;top:454px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">3. egenkontroll enligt 2 kap. 6 � 8, 3 kap. 3 � 5 och 3 a kap. 2 � 3 lagen om</p> <p style="position:absolute;top:472px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">handel med l�kemedel,</p> <p style="position:absolute;top:489px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">4. vilken dokumentation som kr�vs enligt 3 kap. 3 � 3 och 3 a kap. 2 � 2 la-</p> <p style="position:absolute;top:507px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">gen om handel med l�kemedel,</p> <p style="position:absolute;top:524px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">5. vilken kompetens och erfarenhet som den sakkunnige enligt 3 kap. 3 � 4</p> <p style="position:absolute;top:541px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">lagen om handel med l�kemedel ska ha,</p> <p style="position:absolute;top:559px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">6. hur anm�lningsskyldigheten enligt 3 a kap. 1 � och 5 kap. 2 och 3 �� la-</p> <p style="position:absolute;top:576px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">gen om handel med l�kemedel ska fullg�ras,</p> <p style="position:absolute;top:594px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">7. god distributionssed i �vrigt enligt 3 kap. 3 � 12 och 3 a kap. 2 � 5 lagen</p> <p style="position:absolute;top:611px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">om handel med l�kemedel, </p> <p style="position:absolute;top:628px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">8. utformning och kontroll av den EU-logotyp som avses i 2 kap. 10 a � 2</p> <p style="position:absolute;top:646px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">lagen om handel med l�kemedel, och</p> <p style="position:absolute;top:663px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">9. handel med l�kemedel som beh�vs f�r att skydda m�nniskors och djurs</p> <p style="position:absolute;top:681px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">liv eller h�lsa samt f�r milj�n. </p> <p style="position:absolute;top:717px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2015.</p> <p style="position:absolute;top:751px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:786px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">GABRIEL WIKSTR�M</p> <p style="position:absolute;top:804px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft18">Lars Hedengran<br/>(Socialdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:885px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">1 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2001/83/EG av den 6 november 2001 om<br/>uppr�ttande av gemenskapsregler f�r humanl�kemedel, i lydelsen enligt Europaparla-<br/>mentets och r�dets direktiv 2011/62/EU. </p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2013:21.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2015:201</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 14 april 2015</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft20">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2015</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2009:659) om handel
med l�kemedel;

utf�rdad den 1 april 2015.

Regeringen f�reskriver

1 att 14 � f�rordningen (2009:659) om handel med

l�kemedel ska ha f�ljande lydelse.

14 �

2

L�kemedelsverket f�r meddela f�reskrifter om

1. utformningen av s�dana lokaler som avses i 2 kap. 6 � 2 och 3 kap. 3 � 1

lagen (2009:366) om handel med l�kemedel samt om anv�ndningen av det
varum�rke som avses i 2 kap. 6 � 12 samma lag,

2. vilken kompetens och erfarenhet en l�kemedelsansvarig som inte �r apo-

tekare ska ha,

3. egenkontroll enligt 2 kap. 6 � 8, 3 kap. 3 � 5 och 3 a kap. 2 � 3 lagen om

handel med l�kemedel,

4. vilken dokumentation som kr�vs enligt 3 kap. 3 � 3 och 3 a kap. 2 � 2 la-

gen om handel med l�kemedel,

5. vilken kompetens och erfarenhet som den sakkunnige enligt 3 kap. 3 � 4

lagen om handel med l�kemedel ska ha,

6. hur anm�lningsskyldigheten enligt 3 a kap. 1 � och 5 kap. 2 och 3 �� la-

gen om handel med l�kemedel ska fullg�ras,

7. god distributionssed i �vrigt enligt 3 kap. 3 � 12 och 3 a kap. 2 � 5 lagen

om handel med l�kemedel,

8. utformning och kontroll av den EU-logotyp som avses i 2 kap. 10 a � 2

lagen om handel med l�kemedel, och

9. handel med l�kemedel som beh�vs f�r att skydda m�nniskors och djurs

liv eller h�lsa samt f�r milj�n.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2015.

P� regeringens v�gnar

GABRIEL WIKSTR�M

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2001/83/EG av den 6 november 2001 om
uppr�ttande av gemenskapsregler f�r humanl�kemedel, i lydelsen enligt Europaparla-
mentets och r�dets direktiv 2011/62/EU.

2 Senaste lydelse 2013:21.

SFS 2015:201

Utkom fr�n trycket
den 14 april 2015

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

;