SFS 2015:204 Förordning om ikraftträdande av lagen (2014:338) om avtal mellan Sverige och Qatar om utbyte av upplysningar i skatteärenden

150204.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ikraftträdande av lagen (2014:338) om avtal
mellan Sverige och Qatar om utbyte av
upplysningar i skatteärenden;

utfärdad den 1 april 2015.

Regeringen föreskriver att lagen (2014:338) om avtal mellan Sverige och

Qatar om utbyte av upplysningar i skatteärenden ska träda i kraft den 1 maj
2015.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Mats Andersson
(Finansdepartementet)

SFS 2015:204

Utkom från trycket
den 14 april 2015

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015