SFS 2015:223 Tillkännagivande om tillkännagivandet (2005:533) i fråga om Haagkonventionen om slopande av kravet på legalisering av utländska allmänna handlingar

150223.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Tillkännagivande
om tillkännagivandet (2005:533) i fråga om
Haagkonventionen om slopande av kravet på
legalisering av utländska allmänna handlingar;

beslutat den 23 april 2015.

Regeringen tillkännager att tillkännagivandet (2005:533) i fråga om Haag-

konventionen om slopande av kravet på legalisering av utländska allmänna
handlingar ska utgå.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)

SFS 2015:223

Utkom från trycket
den 6 maj 2015

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015