SFS 2015:224 Förordning om ikraftträdande av lagen (2014:834) om konvention om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea

150224.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ikraftträdande av lagen (2014:834) om
konvention om social trygghet mellan Sverige och
Sydkorea;

utfärdad den 23 april 2015.

Regeringen föreskriver att lagen (2014:834) om konvention om social

trygghet mellan Sverige och Sydkorea ska träda i kraft den 1 juni 2015.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

SFS 2015:224

Utkom från trycket
den 6 maj 2015

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015