SFS 2015:229 Förordning om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter

150229.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:EIHPGI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:EIHPGJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:EIHPGJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:EIHPGI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:EIHPGK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:EIHPGJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:EIHPGI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:EIHPGI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:EIHPGJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:EIHPGI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:14px;font-family:EIHPGI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:12px;font-family:EIHPGI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:15px;font-family:EIHPGI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:EIHPGI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:EIHPGJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:EIHPGJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:8px;font-family:EIHPGI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:EIHPGI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:EIHPGI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:EIHPGI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:EIHPGI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:15px;font-family:EIHPGJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:EIHPGJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:8px;font-family:EIHPGI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft34{font-size:7px;font-family:EIHPGI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft35{font-size:12px;font-family:EIHPGI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft36{font-size:14px;line-height:17px;font-family:EIHPGI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:EIHPGI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft41{font-size:15px;font-family:EIHPGJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft42{font-size:14px;font-family:EIHPGJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft43{font-size:8px;font-family:EIHPGI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft44{font-size:7px;font-family:EIHPGI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft45{font-size:12px;font-family:EIHPGI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft46{font-size:14px;line-height:17px;font-family:EIHPGI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:14px;font-family:EIHPGI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft51{font-size:15px;font-family:EIHPGJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft52{font-size:14px;font-family:EIHPGJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft53{font-size:8px;font-family:EIHPGI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft54{font-size:7px;font-family:EIHPGI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft55{font-size:12px;font-family:EIHPGI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft56{font-size:14px;line-height:17px;font-family:EIHPGI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:14px;font-family:EIHPGI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft61{font-size:15px;font-family:EIHPGJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft62{font-size:14px;font-family:EIHPGK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft63{font-size:8px;font-family:EIHPGI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft64{font-size:27px;font-family:EIIACI+Wingdings2;color:#000000;} .ft65{font-size:27px;font-family:EIHPGI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft66{font-size:14px;font-family:EIHPGJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft67{font-size:7px;font-family:EIHPGI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft68{font-size:12px;font-family:EIHPGI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft69{font-size:15px;line-height:17px;font-family:EIHPGJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft610{font-size:14px;line-height:17px;font-family:EIHPGI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft70{font-size:14px;font-family:EIHPGI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft71{font-size:15px;font-family:EIHPGJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft72{font-size:27px;font-family:EIIACI+Wingdings2;color:#000000;} .ft73{font-size:27px;font-family:EIHPGI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft74{font-size:14px;font-family:EIHPGJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft75{font-size:14px;line-height:17px;font-family:EIHPGI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft76{font-size:14px;line-height:30px;font-family:EIHPGI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft80{font-size:14px;font-family:EIHPGI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft81{font-size:15px;font-family:EIHPGJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft82{font-size:27px;font-family:EIIACI+Wingdings2;color:#000000;} .ft83{font-size:27px;font-family:EIHPGI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft84{font-size:14px;font-family:EIHPGJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft85{font-size:14px;line-height:17px;font-family:EIHPGI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft86{font-size:14px;line-height:30px;font-family:EIHPGI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft90{font-size:14px;font-family:EIHPGI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft91{font-size:15px;font-family:EIHPGJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft92{font-size:27px;font-family:EIIACI+Wingdings2;color:#000000;} .ft93{font-size:27px;font-family:EIHPGI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft100{font-size:8px;font-family:EIHPGI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2009:907) om <br/>milj�ledning i statliga myndigheter;</b></p> <p style="position:absolute;top:263px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 23 april 2015.</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (2009:907) om milj�led-</p> <p style="position:absolute;top:315px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ning i statliga myndigheter</p> <p style="position:absolute;top:313px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft13">1</p> <p style="position:absolute;top:333px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19"><i>dels </i>att 16 och 27 �� ska upph�ra att g�lla,<br/><i>dels </i>att<i> </i>nuvarande 20 a � ska betecknas 20 b �,<br/><i>dels </i>att 1, 3, 20, 2226 och 2830 �� och bilagan till f�rordningen ska ha</p> <p style="position:absolute;top:385px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">f�ljande lydelse,</p> <p style="position:absolute;top:402px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19"><i>dels</i> att rubriken n�rmaste f�re 17 � ska lyda �rlig uppf�ljning,<br/><i>dels</i> att det ska inf�ras en ny paragraf, 20 a �, och n�rmast f�re 20 � en ny</p> <p style="position:absolute;top:437px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">rubrik av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:472px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:470px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:472px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning g�ller domstolarna och de myndigheter som anges i</p> <p style="position:absolute;top:489px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">2232 ��.</p> <p style="position:absolute;top:507px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">F�rordningen �r meddelad med st�d av 8 kap. 7 � regeringsformen.</p> <p style="position:absolute;top:542px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:540px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:541px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">En myndighet som anges i 2232 �� ska inom ramen f�r sitt ordinarie</p> <p style="position:absolute;top:559px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">uppdrag ha ett milj�ledningssystem som integrerar milj�h�nsyn i myndighe-<br/>tens verksamhet s� att man tar h�nsyn till verksamhetens direkta och indirekta<br/>milj�p�verkan p� ett systematiskt s�tt.</p> <p style="position:absolute;top:611px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">En myndighet som ska ha ett milj�ledningssystem och vars verksamhet</p> <p style="position:absolute;top:628px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">medf�r en betydande milj�p�verkan b�r</p> <p style="position:absolute;top:646px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. registrera sig enligt Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr</p> <p style="position:absolute;top:663px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">1221/2009 av den 25 november 2009 om frivilligt deltagande f�r organisatio-<br/>ner i gemenskapens milj�lednings- och milj�revisionsordning (Emas) och<br/>om upph�vande av f�rordning (EG) nr 761/2001 och kommissionens beslut<br/>2001/681/EG och 2006/193/EG, eller</p> <p style="position:absolute;top:733px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">2. certifiera sig enligt standarden ISO 14001.<br/>Om det av 2232 �� framg�r att myndigheten f�r ha ett f�renklat milj�led-</p> <p style="position:absolute;top:768px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">ningssystem, �r det tillr�ckligt att milj�ledningssystemet avser verksamhetens<br/>direkta milj�p�verkan.</p> <p style="position:absolute;top:872px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft111">1 Senaste lydelse av <br/>20 a � 2009:1481<br/>27 � 2014:80.</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2011:700.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">3 Senaste lydelse 2014:80.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2015:229</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft112">Utkom fr�n trycket<br/>den 6 maj 2015</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2015:229</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Redovisning</b></p> <p style="position:absolute;top:78px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>20 �</b></p> <p style="position:absolute;top:76px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft23">4</p> <p style="position:absolute;top:78px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft20">En myndighet som ska ha ett milj�ledningssystem ska �rligen redo-</p> <p style="position:absolute;top:95px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">visa milj�ledningsarbetet enligt formul�ret i bilagan.</p> <p style="position:absolute;top:113px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Redovisningen ska vara undertecknad av myndighetens chef och i samband</p> <p style="position:absolute;top:130px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">med myndighetens �rsredovisning ges in till det departement i Regerings-<br/>kansliet som myndigheten h�r till och till Naturv�rdsverket.</p> <p style="position:absolute;top:182px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>20 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:182px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft20">Domstolarna ska redovisa svar i de delar av bilagan som r�r energi-</p> <p style="position:absolute;top:200px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">effektiva ink�p enligt f�rordningen (2014:480) om myndigheters ink�p av<br/>energieffektiva varor, tj�nster och byggnader.</p> <p style="position:absolute;top:252px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>22 �</b></p> <p style="position:absolute;top:250px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft23">5</p> <p style="position:absolute;top:252px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft20">I fr�ga om myndigheter som h�r till Arbetsmarknadsdepartementet</p> <p style="position:absolute;top:269px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">ska ett milj�ledningssystem enligt 3 � finnas hos</p> <p style="position:absolute;top:287px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft26">1. Arbetsdomstolen,<br/>2. Arbetsf�rmedlingen,<br/>3. Arbetsmilj�verket,<br/>4. Institutet f�r arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utv�rdering, och<br/>5. R�det f�r Europeiska socialfonden i Sverige.<br/>De myndigheter som anges i f�rsta stycket 4 och 5 f�r ha ett f�renklat</p> <p style="position:absolute;top:391px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">milj�ledningssystem.</p> <p style="position:absolute;top:426px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>23 �</b></p> <p style="position:absolute;top:424px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft23">6</p> <p style="position:absolute;top:426px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft20">I fr�ga om myndigheter som h�r till Finansdepartementet ska ett</p> <p style="position:absolute;top:443px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">milj�ledningssystem enligt 3 � finnas hos</p> <p style="position:absolute;top:461px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft26">1. Allm�nna reklamationsn�mnden,<br/>2. Arbetsgivarverket,<br/>3. Ekonomistyrningsverket,<br/>4. Finansinspektionen,<br/>5. Fortifikationsverket,<br/>6. Kammarkollegiet,<br/>7. Konjunkturinstitutet,<br/>8. Konsumentverket,<br/>9. Kronofogdemyndigheten,<br/>10. Lotteriinspektionen,<br/>11. l�nsstyrelserna,<br/>12. Riksg�ldskontoret,<br/>13. Skatteverket,<br/>14. Statens fastighetsverk,<br/>15. Statens tj�nstepensionsverk,<br/>16. Statistiska centralbyr�n,<br/>17. Statskontoret, och<br/>18. Tullverket.<br/>De myndigheter som anges i f�rsta stycket 1, 4, 10 och 12 f�r ha ett f�renk-</p> <p style="position:absolute;top:791px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">lat milj�ledningssystem.</p> <p style="position:absolute;top:826px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>24 �</b></p> <p style="position:absolute;top:824px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft23">7</p> <p style="position:absolute;top:826px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft20">I fr�ga om myndigheter som h�r till F�rsvarsdepartementet ska ett</p> <p style="position:absolute;top:843px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">milj�ledningssystem enligt 3 � finnas hos</p> <p style="position:absolute;top:883px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">4 Senaste lydelse 2014:80.</p> <p style="position:absolute;top:895px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">5 Senaste lydelse 2014:80.</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">6 Senaste lydelse 2014:80.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">7 Senaste lydelse 2014:80. �ndringen inneb�r bl.a. att andra stycket tas bort.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2015:229</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft36">1. F�rsvarets materielverk,<br/>2. F�rsvarets radioanstalt,<br/>3. Totalf�rsvarets forskningsinstitut, och<br/>4. Totalf�rsvarets rekryteringsmyndighet.</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>25 �</b></p> <p style="position:absolute;top:136px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft33">8</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft30">I fr�ga om myndigheter som h�r till Justitiedepartementet ska ett</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">milj�ledningssystem enligt 3 � finnas hos</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft36">1. Brottsf�rebyggande r�det,<br/>2. Brottsoffermyndigheten,<br/>3. Datainspektionen,<br/>4. Domstolsverket,<br/>5. Ekobrottsmyndigheten,<br/>6. Justitiekanslern,<br/>7. Kriminalv�rden,<br/>8. Kustbevakningen,<br/>9. Migrationsverket,<br/>10. Myndigheten f�r samh�llsskydd och beredskap,<br/>11. Polismyndigheten,<br/>12. Revisorsn�mnden,<br/>13. R�ttsmedicinalverket,<br/>14. Statens haverikommission,<br/>15. S�kerhetspolisen, och<br/>16. �klagarmyndigheten.<br/>De myndigheter som anges i f�rsta stycket 13, 6, 12 och 14 f�r ha ett f�r-</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">enklat milj�ledningssystem.</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>26 �</b></p> <p style="position:absolute;top:501px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft33">9</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft30">I fr�ga om myndigheter som h�r till Kulturdepartementet ska ett</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">milj�ledningssystem enligt 3 � finnas hos</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft36">1. Diskrimineringsombudsmannen,<br/>2. Institutet f�r spr�k och folkminnen,<br/>3. Konstn�rsn�mnden,<br/>4. Livrustkammaren, Skoklosters slott med stiftelsen Hallwylska Museet,<br/>5. Moderna museet,<br/>6. Myndigheten f�r radio och tv,<br/>7. Myndigheten f�r tillg�ngliga medier,<br/>8. Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde,<br/>9. Naturhistoriska riksmuseet,<br/>10. Riksantikvarie�mbetet,<br/>11. Riksarkivet,<br/>12. Riksutst�llningar,<br/>13. Sametinget,<br/>14. Statens centrum f�r arkitektur och design,<br/>15. Statens f�rsvarshistoriska museer,<br/>16. Statens historiska museer,<br/>17. Statens konstr�d,<br/>18. Statens kulturr�d,<br/>19. Statens maritima museer,<br/>20. Statens medier�d,</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34">8 Senaste lydelse 2014:1241.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34">9 Senaste lydelse 2014:80.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2015:229</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft46">21. Statens museer f�r v�rldskultur,<br/>22. Statens musikverk, och<br/>23. Valmyndigheten.<br/>De myndigheter som anges i f�rsta stycket 2, 3, 7, 11, 17, 18, 20 och 23 f�r</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">ha ett f�renklat milj�ledningssystem.</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>28 �</b></p> <p style="position:absolute;top:153px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft43">10</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft40">I fr�ga om myndigheter som h�r till Milj�- och energidepartementet</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">ska ett milj�ledningssystem enligt 3 � finnas hos</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft46">1. Aff�rsverket svenska kraftn�t,<br/>2. Els�kerhetsverket,<br/>3. Energimarknadsinspektionen,<br/>4. Forskningsr�det f�r milj�, areella n�ringar och samh�llsbyggande,<br/>5. Havs- och vattenmyndigheten,<br/>6. Kemikalieinspektionen,<br/>7. Naturv�rdsverket,<br/>8. Statens energimyndighet,<br/>9. Statens geotekniska institut,<br/>10. Statens va-n�mnd,<br/>11. Str�ls�kerhetsmyndigheten, och<br/>12. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut.<br/>De myndigheter som anges i f�rsta stycket 2 och 10 f�r ha ett f�renklat</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">milj�ledningssystem.</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>29 �</b></p> <p style="position:absolute;top:449px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft43">11</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft40">I fr�ga om myndigheter som h�r till N�ringsdepartementet ska ett</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">milj�ledningssystem enligt 3 � finnas hos</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft46">1. Bolagsverket,<br/>2. Boverket,<br/>3. Konkurrensverket,<br/>4. Lantm�teriet,<br/>5. Livsmedelsverket,<br/>6. Luftfartsverket,<br/>7. Myndigheten f�r tillv�xtpolitiska utredningar och analyser,<br/>8. Patent- och registreringsverket,<br/>9. Post- och telestyrelsen,<br/>10. Sj�fartsverket,<br/>11. Skogsstyrelsen,<br/>12. Statens jordbruksverk,<br/>13. Statens veterin�rmedicinska anstalt,<br/>14. Statens v�g- och transportforskningsinstitut,<br/>15. Sveriges geologiska unders�kning,<br/>16. Sveriges lantbruksuniversitet,<br/>17. Tillv�xtverket,<br/>18. Trafikanalys,<br/>19. Trafikverket,<br/>20. Transportstyrelsen, och<br/>21. Verket f�r innovationssystem (Vinnova).</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft44">10 Senaste lydelse 2014:80.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft44">11 Senaste lydelse 2014:80. �ndringen inneb�r bl.a. att andra stycket tas bort.</p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft50">5</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>SFS 2015:229</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>30 �</b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft53">12</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:124px;white-space:nowrap" class="ft50">I fr�ga om myndigheter som h�r till Socialdepartementet ska ett</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">milj�ledningssystem enligt 3 � finnas hos</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft56">1. Barnombudsmannen,<br/>2. E-h�lsomyndigheten,<br/>3. Folkh�lsomyndigheten,<br/>4. Forskningsr�det f�r h�lsa, arbetsliv och v�lf�rd,<br/>5. F�rs�kringskassan,<br/>6. H�lso- och sjukv�rdens ansvarsn�mnd,<br/>7. Inspektionen f�r v�rd och omsorg,<br/>8. L�kemedelsverket,<br/>9. Myndigheten f�r delaktighet,<br/>10. Myndigheten f�r internationella adoptionsfr�gor,<br/>11. Pensionsmyndigheten,<br/>12. Socialstyrelsen,<br/>13. Statens beredning f�r medicinsk och social utv�rdering,<br/>14. Statens institutionsstyrelse, och<br/>15. Tandv�rds- och l�kemedelsf�rm�nsverket.<br/>De myndigheter som anges i f�rsta stycket 1, 2, 4, 6, 9, 10 och 13 f�r ha ett</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">f�renklat milj�ledningssystem.</p> <p style="position:absolute;top:400px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">Denna f�rordning tr�der i kraft den 6 juli 2015.</p> <p style="position:absolute;top:435px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:469px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">�SA ROMSON</p> <p style="position:absolute;top:487px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft56">Egon Abresparr<br/>(Milj�- och energidepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft54">12 Senaste lydelse 2015:168.</p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft60">6</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft61"><b>SFS 2015:229</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:577px;white-space:nowrap" class="ft62"><i>Bilaga</i></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:615px;white-space:nowrap" class="ft63">13</p> <p style="position:absolute;top:94px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft69"><b>FORMUL�R F�R REDOVISNING AV <br/>MILJ�LEDNINGSARBETE</b></p> <p style="position:absolute;top:138px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft61"><b>Del 1 Milj�ledningssystemet</b></p> <p style="position:absolute;top:164px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">1. �r myndigheten milj�certifierad?</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft64">* Ja ISO14001 * Ja Emas * Nej</p> <p style="position:absolute;top:211px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">2. Hur lyder myndighetens milj�policy?</p> <p style="position:absolute;top:237px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">3. N�r har myndigheten senast uppdaterat sin milj�utredning?</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft610">4. Vilka av myndighetens aktiviteter har en betydande direkt eller indirekt p�-<br/>verkan p� milj�n?</p> <p style="position:absolute;top:307px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft610">5. Vilka m�l har myndigheten uppr�ttat f�r de aktiviteter som har betydande<br/>p�verkan p� milj�n?</p> <p style="position:absolute;top:350px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">6. Vilka �tg�rder har myndigheten vidtagit f�r att n� dessa m�l?</p> <p style="position:absolute;top:376px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">7. Redovisa hur v�l m�len har uppfyllts.</p> <p style="position:absolute;top:402px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft610">8. Vilka �tg�rder har myndigheten vidtagit f�r att ge de anst�llda den kunskap<br/>de beh�ver f�r att ta milj�h�nsyn i arbetet?</p> <p style="position:absolute;top:446px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft610">9. P� vilket s�tt har myndigheten anv�nt informationsteknik i syfte att minska<br/>sin energianv�ndning (t.ex. it-system f�r att styra och reglera belysning,<br/>v�rme, ventilation, energieffektivisering i utrustning m.m.)?</p> <p style="position:absolute;top:507px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft610">10. P� vilket s�tt har myndigheten anv�nt informationsteknik i syfte att<br/>minska antalet tj�nsteresor (t.ex. telefon, webb, videom�ten)?</p> <p style="position:absolute;top:568px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft61"><b>Del 2 Uppf�ljning av milj�ledningsarbetets effekter</b></p> <p style="position:absolute;top:594px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft66"><b>1. Tj�nsteresor och �vriga transporter</b></p> <p style="position:absolute;top:620px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">1.1</p> <p style="position:absolute;top:620px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft60">Utsl�pp av koldioxid i kilogram, totalt och per �rsarbetskraft, fr�n</p> <p style="position:absolute;top:637px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft610">a) flygresor under 50 mil,<br/>b) bilresor som g�rs i tj�nsten (inkluderar egen bil, tj�nstebil, hyrbil, leasad</p> <p style="position:absolute;top:672px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">bil, taxi),</p> <p style="position:absolute;top:690px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft610">c) t�gresor,<br/>d) bussresor, och<br/>e) maskiner och �vriga fordon som anv�nds i myndighetsverksamheten.</p> <p style="position:absolute;top:759px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">1.2</p> <p style="position:absolute;top:759px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft60">Sammanlagda utsl�pp av koldioxid i kilogram, totalt och per �rsarbets-</p> <p style="position:absolute;top:777px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">kraft, enligt 1.1 ae.</p> <p style="position:absolute;top:811px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">1.3</p> <p style="position:absolute;top:811px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft60">Utsl�pp av koldioxid i kilogram f�r flygresor �ver 50 mil, totalt och per</p> <p style="position:absolute;top:829px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">�rsarbetskraft.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft67">13 Bilagan fick sin nuvarande beteckning genom 2014:80.</p> </div> <div id="page7-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft70">7</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft71"><b>SFS 2015:229</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft70">1.4</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft70">Beskrivning av insamlat resultat:</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft70">a) Beskriv vad som har p�verkat resultatet i positiv eller negativ riktning,</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft70">t.ex. organisationsf�r�ndringar, trender, nya uppdrag.</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft70">b) Beskriv eventuella problem och luckor i materialet samt hur och n�r</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft70">myndigheten planerar att �tg�rda dessa.</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft70">1.5</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft70">Hur �r uppgifterna framtagna (om detta skiljer sig mellan uppf�ljnings-</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft70">m�tten, ange vad som g�ller f�r respektive m�tt)?</p> <p style="position:absolute;top:181px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft72">* Eget uppf�ljningssystem</p> <p style="position:absolute;top:202px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft72">* Leverant�rsuppgifter</p> <p style="position:absolute;top:223px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft72">* Uppskattning (f�rklara p� vilket s�tt)</p> <p style="position:absolute;top:271px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft70">1.6</p> <p style="position:absolute;top:271px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft70">Uppf�ljningsm�tten i svaren p� fr�gorna �r baserade p�:</p> <p style="position:absolute;top:279px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft72">* Schablonlista som Naturv�rdsverket tillhandah�ller</p> <p style="position:absolute;top:300px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft72">* Uppgifter som tagits fram p� annat s�tt, n�mligen:</p> <p style="position:absolute;top:357px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft74"><b>2. Energianv�ndning</b></p> <p style="position:absolute;top:383px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft70">2.1</p> <p style="position:absolute;top:383px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft70">�rlig energianv�ndning i kilowattimmar totalt, per �rsarbetskraft och</p> <p style="position:absolute;top:400px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft70">per kvadratmeter total anv�ndbar golvarea uppdelat p�</p> <p style="position:absolute;top:417px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft75">a) verksamhetselektricitet, och<br/>b) �vrig energianv�ndning</p> <p style="position:absolute;top:470px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft70">2.2</p> <p style="position:absolute;top:470px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft70">�r v�rmef�rbrukningen normal�rskorrigerad?</p> <p style="position:absolute;top:478px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft72">* Ja * Nej * Delvis</p> <p style="position:absolute;top:529px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft70">2.3</p> <p style="position:absolute;top:529px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft70">Andel f�rnybar energi av den totala energianv�ndningen (anges i pro-</p> <p style="position:absolute;top:547px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft70">cent).</p> <p style="position:absolute;top:582px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft70">2.4</p> <p style="position:absolute;top:582px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft70">Har krav st�llts p� produktionsspecificerad f�rnybar el i myndighetens</p> <p style="position:absolute;top:599px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft70">elavtal?</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft72">* Ja * Nej * Delvis</p> <p style="position:absolute;top:655px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft70">2.5</p> <p style="position:absolute;top:655px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft70">Har energianv�ndningen minskat som ett resultat av samverkan med</p> <p style="position:absolute;top:672px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft70">myndighetens fastighets�gare?</p> <p style="position:absolute;top:680px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft76">* Ja * Nej<br/>Om ja, beskriv vilka �tg�rder som genomf�rts som ett resultat av samarbe-</p> <p style="position:absolute;top:728px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft70">tet.</p> <p style="position:absolute;top:763px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft70">2.6</p> <p style="position:absolute;top:763px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft70">Beskrivning av insamlat resultat:</p> <p style="position:absolute;top:780px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft70">a) Beskriv vad som har p�verkat resultatet i positiv eller negativ riktning,</p> <p style="position:absolute;top:798px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft70">t.ex. organisationsf�r�ndringar, trender, nya uppdrag.</p> <p style="position:absolute;top:815px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft70">b) Beskriv eventuella problem och luckor i materialet samt hur och n�r</p> <p style="position:absolute;top:833px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft70">myndigheten planerar att �tg�rda dessa.</p> </div> <div id="page8-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft80">8</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft81"><b>SFS 2015:229</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft80">2.7</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft80">Hur �r uppgifterna framtagna (om detta skiljer sig mellan uppf�ljnings-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft80">m�tten, ange vad som g�ller f�r respektive m�tt)?</p> <p style="position:absolute;top:76px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft82">* Eget uppf�ljningssystem</p> <p style="position:absolute;top:97px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft82">* Leverant�rsuppgifter</p> <p style="position:absolute;top:119px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft82">* Uppskattning (f�rklara p� vilket s�tt)</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft84"><b>3. Milj�krav i upphandling</b></p> <p style="position:absolute;top:201px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft80">3.1</p> <p style="position:absolute;top:201px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft80">Andel upphandlingar och avrop d�r milj�krav st�llts av det totala antalet</p> <p style="position:absolute;top:218px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft80">upphandlingar och avrop (anges i procent).</p> <p style="position:absolute;top:253px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft80">3.2</p> <p style="position:absolute;top:253px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft80">Antal upphandlingar �ver tr�skelv�rdet d�r energikrav enligt f�rord-</p> <p style="position:absolute;top:271px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft85">ningen (2014:480) om statliga myndigheters ink�p av energieffektiva varor,<br/>tj�nster och byggnader har st�llts.</p> <p style="position:absolute;top:305px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft80">Om krav enligt f�rordningen om statliga myndigheters ink�p av energief-</p> <p style="position:absolute;top:323px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft85">fektiva varor, tj�nster och byggnader inte har st�llts vid upphandlingar �ver<br/>tr�skelv�rdet, ange sk�len f�r det:</p> <p style="position:absolute;top:349px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft82">* Kostnadseffektivitet</p> <p style="position:absolute;top:370px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft82">* Ekonomisk genomf�rbarhet</p> <p style="position:absolute;top:391px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft82">* H�llbarhet i vidare bem�rkelse</p> <p style="position:absolute;top:412px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft82">* Teknisk l�mplighet</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft82">* Tillr�cklig konkurrens</p> <p style="position:absolute;top:454px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft82">* Annat, n�mligen:</p> <p style="position:absolute;top:502px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft80">3.3</p> <p style="position:absolute;top:502px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft80">Har myndigheten st�llt energikrav vid nytecknande av hyresavtal eller</p> <p style="position:absolute;top:519px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft80">ink�p av byggnader?</p> <p style="position:absolute;top:528px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft86">* Ja * Nej<br/>Om nej, ange sk�len f�r det:</p> <p style="position:absolute;top:566px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft82">* Kostnadseffektivitet</p> <p style="position:absolute;top:587px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft82">* Ekonomisk genomf�rbarhet</p> <p style="position:absolute;top:608px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft82">* H�llbarhet i vidare bem�rkelse</p> <p style="position:absolute;top:630px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft82">* Teknisk l�mplighet</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft82">* Tillr�cklig konkurrens</p> <p style="position:absolute;top:672px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft82">* Har inte tecknat nytt hyresavtal eller k�pt byggnad sedan f�rordning</p> <p style="position:absolute;top:702px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft85">(2014:480) om statliga myndigheters ink�p av energieffektiva varor, tj�nster<br/>och byggnader inf�rdes</p> <p style="position:absolute;top:728px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft82">* Annat, n�mligen:</p> <p style="position:absolute;top:776px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft80">3.4</p> <p style="position:absolute;top:776px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft80">Ekonomiskt v�rde av registrerade upphandlingar och avrop med milj�-</p> <p style="position:absolute;top:793px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft80">krav av det totala v�rdet av upphandlingar och avrop per �r.</p> <p style="position:absolute;top:828px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft80">3.5</p> <p style="position:absolute;top:828px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft80">Beskrivning av insamlat resultat:</p> <p style="position:absolute;top:845px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft80">a) Beskriv vad som har p�verkat resultatet i positiv eller negativ riktning,</p> <p style="position:absolute;top:863px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft80">t.ex. organisationsf�r�ndringar, trender, nya uppdrag.</p> <p style="position:absolute;top:880px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft80">b) Beskriv eventuella problem och luckor i materialet samt hur och n�r</p> <p style="position:absolute;top:897px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft80">myndigheten planerar att �tg�rda dessa.</p> </div> <div id="page9-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft90">9</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft91"><b>SFS 2015:229</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft90">3.6</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft90">Hur �r uppgifterna framtagna (om detta skiljer sig mellan uppf�ljnings-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft90">m�tten, ange vad som g�ller f�r respektive m�tt)?</p> <p style="position:absolute;top:76px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft92">* Eget uppf�ljningssystem</p> <p style="position:absolute;top:97px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft92">* Leverant�rsuppgifter</p> <p style="position:absolute;top:119px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft92">* Uppskattning (f�rklara p� vilket s�tt)</p> </div> <div id="page10-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft100">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft100">Elanders Sverige AB, 2015</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2009:907) om
milj�ledning i statliga myndigheter;

utf�rdad den 23 april 2015.

Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (2009:907) om milj�led-

ning i statliga myndigheter

1

dels att 16 och 27 �� ska upph�ra att g�lla,
dels att nuvarande 20 a � ska betecknas 20 b �,
dels att 1, 3, 20, 2226 och 2830 �� och bilagan till f�rordningen ska ha

f�ljande lydelse,

dels att rubriken n�rmaste f�re 17 � ska lyda �rlig uppf�ljning,
dels att det ska inf�ras en ny paragraf, 20 a �, och n�rmast f�re 20 � en ny

rubrik av f�ljande lydelse.

1 �

2

Denna f�rordning g�ller domstolarna och de myndigheter som anges i

2232 ��.

F�rordningen �r meddelad med st�d av 8 kap. 7 � regeringsformen.

3 �

3

En myndighet som anges i 2232 �� ska inom ramen f�r sitt ordinarie

uppdrag ha ett milj�ledningssystem som integrerar milj�h�nsyn i myndighe-
tens verksamhet s� att man tar h�nsyn till verksamhetens direkta och indirekta
milj�p�verkan p� ett systematiskt s�tt.

En myndighet som ska ha ett milj�ledningssystem och vars verksamhet

medf�r en betydande milj�p�verkan b�r

1. registrera sig enligt Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr

1221/2009 av den 25 november 2009 om frivilligt deltagande f�r organisatio-
ner i gemenskapens milj�lednings- och milj�revisionsordning (Emas) och
om upph�vande av f�rordning (EG) nr 761/2001 och kommissionens beslut
2001/681/EG och 2006/193/EG, eller

2. certifiera sig enligt standarden ISO 14001.
Om det av 2232 �� framg�r att myndigheten f�r ha ett f�renklat milj�led-

ningssystem, �r det tillr�ckligt att milj�ledningssystemet avser verksamhetens
direkta milj�p�verkan.

1 Senaste lydelse av
20 a � 2009:1481
27 � 2014:80.

2 Senaste lydelse 2011:700.

3 Senaste lydelse 2014:80.

SFS 2015:229

Utkom fr�n trycket
den 6 maj 2015

background image

2

SFS 2015:229

Redovisning

20 �

4

En myndighet som ska ha ett milj�ledningssystem ska �rligen redo-

visa milj�ledningsarbetet enligt formul�ret i bilagan.

Redovisningen ska vara undertecknad av myndighetens chef och i samband

med myndighetens �rsredovisning ges in till det departement i Regerings-
kansliet som myndigheten h�r till och till Naturv�rdsverket.

20 a �

Domstolarna ska redovisa svar i de delar av bilagan som r�r energi-

effektiva ink�p enligt f�rordningen (2014:480) om myndigheters ink�p av
energieffektiva varor, tj�nster och byggnader.

22 �

5

I fr�ga om myndigheter som h�r till Arbetsmarknadsdepartementet

ska ett milj�ledningssystem enligt 3 � finnas hos

1. Arbetsdomstolen,
2. Arbetsf�rmedlingen,
3. Arbetsmilj�verket,
4. Institutet f�r arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utv�rdering, och
5. R�det f�r Europeiska socialfonden i Sverige.
De myndigheter som anges i f�rsta stycket 4 och 5 f�r ha ett f�renklat

milj�ledningssystem.

23 �

6

I fr�ga om myndigheter som h�r till Finansdepartementet ska ett

milj�ledningssystem enligt 3 � finnas hos

1. Allm�nna reklamationsn�mnden,
2. Arbetsgivarverket,
3. Ekonomistyrningsverket,
4. Finansinspektionen,
5. Fortifikationsverket,
6. Kammarkollegiet,
7. Konjunkturinstitutet,
8. Konsumentverket,
9. Kronofogdemyndigheten,
10. Lotteriinspektionen,
11. l�nsstyrelserna,
12. Riksg�ldskontoret,
13. Skatteverket,
14. Statens fastighetsverk,
15. Statens tj�nstepensionsverk,
16. Statistiska centralbyr�n,
17. Statskontoret, och
18. Tullverket.
De myndigheter som anges i f�rsta stycket 1, 4, 10 och 12 f�r ha ett f�renk-

lat milj�ledningssystem.

24 �

7

I fr�ga om myndigheter som h�r till F�rsvarsdepartementet ska ett

milj�ledningssystem enligt 3 � finnas hos

4 Senaste lydelse 2014:80.

5 Senaste lydelse 2014:80.

6 Senaste lydelse 2014:80.

7 Senaste lydelse 2014:80. �ndringen inneb�r bl.a. att andra stycket tas bort.

background image

3

SFS 2015:229

1. F�rsvarets materielverk,
2. F�rsvarets radioanstalt,
3. Totalf�rsvarets forskningsinstitut, och
4. Totalf�rsvarets rekryteringsmyndighet.

25 �

8

I fr�ga om myndigheter som h�r till Justitiedepartementet ska ett

milj�ledningssystem enligt 3 � finnas hos

1. Brottsf�rebyggande r�det,
2. Brottsoffermyndigheten,
3. Datainspektionen,
4. Domstolsverket,
5. Ekobrottsmyndigheten,
6. Justitiekanslern,
7. Kriminalv�rden,
8. Kustbevakningen,
9. Migrationsverket,
10. Myndigheten f�r samh�llsskydd och beredskap,
11. Polismyndigheten,
12. Revisorsn�mnden,
13. R�ttsmedicinalverket,
14. Statens haverikommission,
15. S�kerhetspolisen, och
16. �klagarmyndigheten.
De myndigheter som anges i f�rsta stycket 13, 6, 12 och 14 f�r ha ett f�r-

enklat milj�ledningssystem.

26 �

9

I fr�ga om myndigheter som h�r till Kulturdepartementet ska ett

milj�ledningssystem enligt 3 � finnas hos

1. Diskrimineringsombudsmannen,
2. Institutet f�r spr�k och folkminnen,
3. Konstn�rsn�mnden,
4. Livrustkammaren, Skoklosters slott med stiftelsen Hallwylska Museet,
5. Moderna museet,
6. Myndigheten f�r radio och tv,
7. Myndigheten f�r tillg�ngliga medier,
8. Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde,
9. Naturhistoriska riksmuseet,
10. Riksantikvarie�mbetet,
11. Riksarkivet,
12. Riksutst�llningar,
13. Sametinget,
14. Statens centrum f�r arkitektur och design,
15. Statens f�rsvarshistoriska museer,
16. Statens historiska museer,
17. Statens konstr�d,
18. Statens kulturr�d,
19. Statens maritima museer,
20. Statens medier�d,

8 Senaste lydelse 2014:1241.

9 Senaste lydelse 2014:80.

background image

4

SFS 2015:229

21. Statens museer f�r v�rldskultur,
22. Statens musikverk, och
23. Valmyndigheten.
De myndigheter som anges i f�rsta stycket 2, 3, 7, 11, 17, 18, 20 och 23 f�r

ha ett f�renklat milj�ledningssystem.

28 �

10

I fr�ga om myndigheter som h�r till Milj�- och energidepartementet

ska ett milj�ledningssystem enligt 3 � finnas hos

1. Aff�rsverket svenska kraftn�t,
2. Els�kerhetsverket,
3. Energimarknadsinspektionen,
4. Forskningsr�det f�r milj�, areella n�ringar och samh�llsbyggande,
5. Havs- och vattenmyndigheten,
6. Kemikalieinspektionen,
7. Naturv�rdsverket,
8. Statens energimyndighet,
9. Statens geotekniska institut,
10. Statens va-n�mnd,
11. Str�ls�kerhetsmyndigheten, och
12. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut.
De myndigheter som anges i f�rsta stycket 2 och 10 f�r ha ett f�renklat

milj�ledningssystem.

29 �

11

I fr�ga om myndigheter som h�r till N�ringsdepartementet ska ett

milj�ledningssystem enligt 3 � finnas hos

1. Bolagsverket,
2. Boverket,
3. Konkurrensverket,
4. Lantm�teriet,
5. Livsmedelsverket,
6. Luftfartsverket,
7. Myndigheten f�r tillv�xtpolitiska utredningar och analyser,
8. Patent- och registreringsverket,
9. Post- och telestyrelsen,
10. Sj�fartsverket,
11. Skogsstyrelsen,
12. Statens jordbruksverk,
13. Statens veterin�rmedicinska anstalt,
14. Statens v�g- och transportforskningsinstitut,
15. Sveriges geologiska unders�kning,
16. Sveriges lantbruksuniversitet,
17. Tillv�xtverket,
18. Trafikanalys,
19. Trafikverket,
20. Transportstyrelsen, och
21. Verket f�r innovationssystem (Vinnova).

10 Senaste lydelse 2014:80.

11 Senaste lydelse 2014:80. �ndringen inneb�r bl.a. att andra stycket tas bort.

background image

5

SFS 2015:229

30 �

12

I fr�ga om myndigheter som h�r till Socialdepartementet ska ett

milj�ledningssystem enligt 3 � finnas hos

1. Barnombudsmannen,
2. E-h�lsomyndigheten,
3. Folkh�lsomyndigheten,
4. Forskningsr�det f�r h�lsa, arbetsliv och v�lf�rd,
5. F�rs�kringskassan,
6. H�lso- och sjukv�rdens ansvarsn�mnd,
7. Inspektionen f�r v�rd och omsorg,
8. L�kemedelsverket,
9. Myndigheten f�r delaktighet,
10. Myndigheten f�r internationella adoptionsfr�gor,
11. Pensionsmyndigheten,
12. Socialstyrelsen,
13. Statens beredning f�r medicinsk och social utv�rdering,
14. Statens institutionsstyrelse, och
15. Tandv�rds- och l�kemedelsf�rm�nsverket.
De myndigheter som anges i f�rsta stycket 1, 2, 4, 6, 9, 10 och 13 f�r ha ett

f�renklat milj�ledningssystem.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 6 juli 2015.

P� regeringens v�gnar

�SA ROMSON

Egon Abresparr
(Milj�- och energidepartementet)

12 Senaste lydelse 2015:168.

background image

6

SFS 2015:229

Bilaga

13

FORMUL�R F�R REDOVISNING AV
MILJ�LEDNINGSARBETE

Del 1 Milj�ledningssystemet

1. �r myndigheten milj�certifierad?

* Ja ISO14001 * Ja Emas * Nej

2. Hur lyder myndighetens milj�policy?

3. N�r har myndigheten senast uppdaterat sin milj�utredning?

4. Vilka av myndighetens aktiviteter har en betydande direkt eller indirekt p�-
verkan p� milj�n?

5. Vilka m�l har myndigheten uppr�ttat f�r de aktiviteter som har betydande
p�verkan p� milj�n?

6. Vilka �tg�rder har myndigheten vidtagit f�r att n� dessa m�l?

7. Redovisa hur v�l m�len har uppfyllts.

8. Vilka �tg�rder har myndigheten vidtagit f�r att ge de anst�llda den kunskap
de beh�ver f�r att ta milj�h�nsyn i arbetet?

9. P� vilket s�tt har myndigheten anv�nt informationsteknik i syfte att minska
sin energianv�ndning (t.ex. it-system f�r att styra och reglera belysning,
v�rme, ventilation, energieffektivisering i utrustning m.m.)?

10. P� vilket s�tt har myndigheten anv�nt informationsteknik i syfte att
minska antalet tj�nsteresor (t.ex. telefon, webb, videom�ten)?

Del 2 Uppf�ljning av milj�ledningsarbetets effekter

1. Tj�nsteresor och �vriga transporter

1.1

Utsl�pp av koldioxid i kilogram, totalt och per �rsarbetskraft, fr�n

a) flygresor under 50 mil,
b) bilresor som g�rs i tj�nsten (inkluderar egen bil, tj�nstebil, hyrbil, leasad

bil, taxi),

c) t�gresor,
d) bussresor, och
e) maskiner och �vriga fordon som anv�nds i myndighetsverksamheten.

1.2

Sammanlagda utsl�pp av koldioxid i kilogram, totalt och per �rsarbets-

kraft, enligt 1.1 ae.

1.3

Utsl�pp av koldioxid i kilogram f�r flygresor �ver 50 mil, totalt och per

�rsarbetskraft.

13 Bilagan fick sin nuvarande beteckning genom 2014:80.

background image

7

SFS 2015:229

1.4

Beskrivning av insamlat resultat:

a) Beskriv vad som har p�verkat resultatet i positiv eller negativ riktning,

t.ex. organisationsf�r�ndringar, trender, nya uppdrag.

b) Beskriv eventuella problem och luckor i materialet samt hur och n�r

myndigheten planerar att �tg�rda dessa.

1.5

Hur �r uppgifterna framtagna (om detta skiljer sig mellan uppf�ljnings-

m�tten, ange vad som g�ller f�r respektive m�tt)?

* Eget uppf�ljningssystem

* Leverant�rsuppgifter

* Uppskattning (f�rklara p� vilket s�tt)

1.6

Uppf�ljningsm�tten i svaren p� fr�gorna �r baserade p�:

* Schablonlista som Naturv�rdsverket tillhandah�ller

* Uppgifter som tagits fram p� annat s�tt, n�mligen:

2. Energianv�ndning

2.1

�rlig energianv�ndning i kilowattimmar totalt, per �rsarbetskraft och

per kvadratmeter total anv�ndbar golvarea uppdelat p�

a) verksamhetselektricitet, och
b) �vrig energianv�ndning

2.2

�r v�rmef�rbrukningen normal�rskorrigerad?

* Ja * Nej * Delvis

2.3

Andel f�rnybar energi av den totala energianv�ndningen (anges i pro-

cent).

2.4

Har krav st�llts p� produktionsspecificerad f�rnybar el i myndighetens

elavtal?

* Ja * Nej * Delvis

2.5

Har energianv�ndningen minskat som ett resultat av samverkan med

myndighetens fastighets�gare?

* Ja * Nej
Om ja, beskriv vilka �tg�rder som genomf�rts som ett resultat av samarbe-

tet.

2.6

Beskrivning av insamlat resultat:

a) Beskriv vad som har p�verkat resultatet i positiv eller negativ riktning,

t.ex. organisationsf�r�ndringar, trender, nya uppdrag.

b) Beskriv eventuella problem och luckor i materialet samt hur och n�r

myndigheten planerar att �tg�rda dessa.

background image

8

SFS 2015:229

2.7

Hur �r uppgifterna framtagna (om detta skiljer sig mellan uppf�ljnings-

m�tten, ange vad som g�ller f�r respektive m�tt)?

* Eget uppf�ljningssystem

* Leverant�rsuppgifter

* Uppskattning (f�rklara p� vilket s�tt)

3. Milj�krav i upphandling

3.1

Andel upphandlingar och avrop d�r milj�krav st�llts av det totala antalet

upphandlingar och avrop (anges i procent).

3.2

Antal upphandlingar �ver tr�skelv�rdet d�r energikrav enligt f�rord-

ningen (2014:480) om statliga myndigheters ink�p av energieffektiva varor,
tj�nster och byggnader har st�llts.

Om krav enligt f�rordningen om statliga myndigheters ink�p av energief-

fektiva varor, tj�nster och byggnader inte har st�llts vid upphandlingar �ver
tr�skelv�rdet, ange sk�len f�r det:

* Kostnadseffektivitet

* Ekonomisk genomf�rbarhet

* H�llbarhet i vidare bem�rkelse

* Teknisk l�mplighet

* Tillr�cklig konkurrens

* Annat, n�mligen:

3.3

Har myndigheten st�llt energikrav vid nytecknande av hyresavtal eller

ink�p av byggnader?

* Ja * Nej
Om nej, ange sk�len f�r det:

* Kostnadseffektivitet

* Ekonomisk genomf�rbarhet

* H�llbarhet i vidare bem�rkelse

* Teknisk l�mplighet

* Tillr�cklig konkurrens

* Har inte tecknat nytt hyresavtal eller k�pt byggnad sedan f�rordning

(2014:480) om statliga myndigheters ink�p av energieffektiva varor, tj�nster
och byggnader inf�rdes

* Annat, n�mligen:

3.4

Ekonomiskt v�rde av registrerade upphandlingar och avrop med milj�-

krav av det totala v�rdet av upphandlingar och avrop per �r.

3.5

Beskrivning av insamlat resultat:

a) Beskriv vad som har p�verkat resultatet i positiv eller negativ riktning,

t.ex. organisationsf�r�ndringar, trender, nya uppdrag.

b) Beskriv eventuella problem och luckor i materialet samt hur och n�r

myndigheten planerar att �tg�rda dessa.

background image

9

SFS 2015:229

3.6

Hur �r uppgifterna framtagna (om detta skiljer sig mellan uppf�ljnings-

m�tten, ange vad som g�ller f�r respektive m�tt)?

* Eget uppf�ljningssystem

* Leverant�rsuppgifter

* Uppskattning (f�rklara p� vilket s�tt)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

;