SFS 2015:240 Förordning om ändring i förordningen (2015:217) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

150240.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2015:217) om ändring i
trafikförordningen (1998:1276);

utfärdad den 23 april 2015.

Regeringen föreskriver att bilaga 1 till trafikförordningen (1998:1276) i

stället för lydelsen enligt förordningen (2015:217) om ändring i den förord-
ningen ska ha följande lydelse.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

SFS 2015:240

Utkom från trycket
den 6 maj 2015

background image

2

SFS 2015:240

Bilaga 1 till trafikförordningen (1998:1276)

1

Tabell
över högsta tillåtna bruttovikter vid olika axelavstånd på väg med BK1

1 Senaste lydelse 2000:289.

Avstånd i meter mellan fordonets eller
fordonstågets första och sista axel

Högsta tillåtna bruttovikt i ton för
fordonet eller fordonståget

mindre än

1,0

11,5

1,0 men inte

1,3

16

1,3 men inte

1,8

18

1,8 men inte

2,0

20

2,0 men inte

2,6

21

2,6 men inte

5,0

24

5,0 men inte

5,2

25

5,2 men inte

5,4

26

5,4 men inte

5,6

27

5,6 men inte

5,8

28

5,8 men inte

6,0

29

6,0 men inte

6,2

30

6,2 men inte

6,4

31

6,4 men inte

8,25

32

8,25 men inte

8,5

33

8,5 men inte

8,75

34

8,75 men inte

9,0

35

9,0 men inte

9,25

36

9,25 men inte

9,5

37

9,5 men inte

9,75

38

9,75 men inte

10,0

39

10,0 men inte

10,25

40

10,25 men inte

10,5

41

10,5 men inte

10,75

42

10,75 men inte

11,0

43

11,0 men inte

11,25

44

11,25 men inte

11,5

45

11,5 men inte

11,75

46

11,75 men inte

12,0

47

12,0 men inte

12,5

48

12,5 men inte

13,0

49

13,0 men inte

13,5

50

13,5 men inte

14,0

51

14,0 men inte

14,5

52

14,5 men inte

15,0

53

15,0 men inte

15,5

54

background image

3

SFS 2015:240

För en släpvagn eller för en dolly med tillkopplad påhängsvagn med ett
minsta avstånd mellan första och sista axeln av 6,6 meter gäller dock följande

Bruttovikten för ett motordrivet fordon får dock inte överstiga

15,5 men inte

16,0

55

16,0 men inte

16,5

56

16,5 men inte

17,0

57

17,0 men inte

17,5

58

17,5 men inte

18,0

59

18,0 men inte

18,5

60

18,5 men inte

19,0

61

19,0 men inte

19,6

62

19,6 men inte

20,2

63

20,2 och större

64

Avstånd i meter mellan släpvagnens
första och sista axel eller mellan
dollyns första och påhängsvagnens
sista axel

Högsta tillåtna bruttovikt i ton för
släpvagnen

6,6 men inte 6,8

33

6,8 men inte 7,0

34

7,0 men inte 7,2

35

7,2 men inte 7,6

36

7,6 men inte 7,8

37

7,8 och större

38

a) när fordonet har två axlar

18 ton

b) när fordonet har tre axlar

25 ton

c) när fordonet har tre axlar och drivaxeln är försedd med
dubbelmonterade hjul och luftfjädring eller likvärdig fjädring,
eller om varje drivaxel är försedd med dubbelmonterade hjul
och vikten inte på någon axel överstiger 9,5 ton

26 ton

d) ledbuss med tre axlar

28 ton

e) när fordonet har fyra eller flera axlar

31 ton

f) när fordonet har fyra eller flera axlar och drivaxeln är försedd
med dubbelmonterade hjul och luftfjädring eller likvärdig
fjädring, eller om varje drivaxel är försedd med dubbelmonterade
hjul och vikten inte på någon av axlarna överstiger 9,5 ton

32 ton

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015