SFS 2015:248 Förordning om upphävande av förordningen (2009:560) om statsbidrag för insatser som främjar jämställdhet i högskolan

150248.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:NDEGFH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:NDEGFI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:NDEGFI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:12px;font-family:NDEGFH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:19px;line-height:19px;font-family:NDEGFI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;line-height:17px;font-family:NDEGFH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;line-height:15px;font-family:NDEGFH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:NDEGFH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>F�rordning<br/>om upph�vande av f�rordningen (2009:560) om <br/>statsbidrag f�r insatser som fr�mjar j�mst�lldhet i <br/>h�gskolan;</b></p> <p style="position:absolute;top:287px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 30 april 2015.</p> <p style="position:absolute;top:322px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att f�rordningen (2009:560) om statsbidrag f�r</p> <p style="position:absolute;top:339px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">insatser som fr�mjar j�mst�lldhet i h�gskolan ska upph�ra att g�lla vid<br/>utg�ngen av juni 2015.</p> <p style="position:absolute;top:392px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:426px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">HELENE HELLMARK KNUTSSON</p> <p style="position:absolute;top:444px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft15">Maria Eka<br/>(Utbildningsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2015:248</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft16">Utkom fr�n trycket<br/>den 12 maj 2015</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft20">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2015</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om upph�vande av f�rordningen (2009:560) om
statsbidrag f�r insatser som fr�mjar j�mst�lldhet i
h�gskolan;

utf�rdad den 30 april 2015.

Regeringen f�reskriver att f�rordningen (2009:560) om statsbidrag f�r

insatser som fr�mjar j�mst�lldhet i h�gskolan ska upph�ra att g�lla vid
utg�ngen av juni 2015.

P� regeringens v�gnar

HELENE HELLMARK KNUTSSON

Maria Eka
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2015:248

Utkom fr�n trycket
den 12 maj 2015

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

;