SFS 2015:253 Förordning om ikraftträdande av lagen (2013:1067) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

150253.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ikraftträdande av lagen (2013:1067) om
ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt;

utfärdad den 7 maj 2015.

Regeringen föreskriver att lagen (2013:1067) om ändring i lagen

(2004:629) om trängselskatt ska träda i kraft den 7 september 2015.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Christoffer Andersson Calafatis
(Finansdepartementet)

SFS 2015:253

Utkom från trycket
den 20 maj 2015

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015