SFS 2015:258 Lag om fortsatt giltighet av lagen (2012:741) om behandling av personuppgifter vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

150258.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:ALOFIE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:ALOFIF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:ALOFIF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:ALOFIE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:7px;font-family:ALOFIE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:12px;font-family:ALOFIE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:19px;line-height:19px;font-family:ALOFIF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;line-height:17px;font-family:ALOFIE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;line-height:15px;font-family:ALOFIE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:ALOFIE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>Lag<br/>om fortsatt giltighet av lagen (2012:741) om <br/>behandling av personuppgifter vid Institutet f�r <br/>arbetsmarknads- och utbildningspolitisk <br/>utv�rdering;</b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 13 maj 2015.</p> <p style="position:absolute;top:341px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:340px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att lagen (2012:741) om behandling av</p> <p style="position:absolute;top:359px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">personuppgifter vid Institutet f�r arbetsmarknads- och utbildningspolitisk ut-<br/>v�rdering, som g�ller till utg�ngen av 2015, ska forts�tta att g�lla. </p> <p style="position:absolute;top:411px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:446px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">YLVA JOHANSSON</p> <p style="position:absolute;top:463px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft17">Catharina Nordlander<br/>(Arbetsmarknadsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14">1 Prop. 2014/15:87, bet. 2014/15:AU10, rskr. 2014/15:183.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2015:258</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft18">Utkom fr�n trycket<br/>den 26 maj 2015</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft20">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2015</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om fortsatt giltighet av lagen (2012:741) om
behandling av personuppgifter vid Institutet f�r
arbetsmarknads- och utbildningspolitisk
utv�rdering;

utf�rdad den 13 maj 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att lagen (2012:741) om behandling av

personuppgifter vid Institutet f�r arbetsmarknads- och utbildningspolitisk ut-
v�rdering, som g�ller till utg�ngen av 2015, ska forts�tta att g�lla.

P� regeringens v�gnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2014/15:87, bet. 2014/15:AU10, rskr. 2014/15:183.

SFS 2015:258

Utkom fr�n trycket
den 26 maj 2015

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

;