SFS 2015:295 Förordning om ändring i förordningen (2009:1464) med instruktion för Statens jordbruksverk

150295.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:HEEEJD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:HEEEKE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:HEEEKE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:HEEEKE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:12px;font-family:HEEEJD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:19px;line-height:19px;font-family:HEEEKE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;line-height:17px;font-family:HEEEJD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;line-height:15px;font-family:HEEEJD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:HEEEJD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2009:1464) med <br/>instruktion f�r Statens jordbruksverk;</b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 21 maj 2015.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att det i f�rordningen (2009:1464) med instruktion</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">f�r Statens jordbruksverk ska inf�ras en ny paragraf, 14 a �, av f�ljande<br/>lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:372px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>14 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:372px;left:126px;white-space:nowrap" class="ft10">P� beg�ran av en l�nsstyrelse f�r myndigheten inom sitt verksam-</p> <p style="position:absolute;top:390px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">hetsomr�de utf�ra s�dana revisioner som avses i artikel 4.6 i Europapar-<br/>lamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 882/2004 av l�nsstyrelsernas kon-<br/>trollverksamhet, d�r best�mmelsen till�mpas eller har gjorts till�mplig enligt<br/>nationell r�tt.</p> <p style="position:absolute;top:478px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2015.</p> <p style="position:absolute;top:512px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:547px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">SVEN-ERIK BUCHT </p> <p style="position:absolute;top:565px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft16">Maria Wetterling<br/>(N�ringsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2015:295</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft17">Utkom fr�n trycket<br/>den 2 juni 2015</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft20">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2015</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2009:1464) med
instruktion f�r Statens jordbruksverk;

utf�rdad den 21 maj 2015.

Regeringen f�reskriver att det i f�rordningen (2009:1464) med instruktion

f�r Statens jordbruksverk ska inf�ras en ny paragraf, 14 a �, av f�ljande
lydelse.

14 a �

P� beg�ran av en l�nsstyrelse f�r myndigheten inom sitt verksam-

hetsomr�de utf�ra s�dana revisioner som avses i artikel 4.6 i Europapar-
lamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 882/2004 av l�nsstyrelsernas kon-
trollverksamhet, d�r best�mmelsen till�mpas eller har gjorts till�mplig enligt
nationell r�tt.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2015.

P� regeringens v�gnar

SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling
(N�ringsdepartementet)

SFS 2015:295

Utkom fr�n trycket
den 2 juni 2015

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

;