SFS 2015:299 Förordning om ändring i förordningen (2010:1923) med instruktion för Statens medieråd

150299.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:DDJPJL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:DDJPJM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:DDJPJM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:DDJPJM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:8px;font-family:DDJPJL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:DDJPJL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:DDJPJL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:DDJPJM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:DDJPJL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:DDJPJL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:DDJPJL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2010:1923) med <br/>instruktion f�r Statens medier�d;</b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 28 maj 2015.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 3 a � f�rordningen (2010:1923) med instruktion</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">f�r Statens medier�d ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>3 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:353px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft14">1</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:124px;white-space:nowrap" class="ft10">Myndigheten ska samverka med ber�rda myndigheter och akt�rer,</p> <p style="position:absolute;top:372px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">d�ribland det civila samh�llets organisationer, i syfte att st�rka barn och unga<br/>som medvetna medieanv�ndare och skydda dem mot skadlig mediep�verkan. </p> <p style="position:absolute;top:407px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Myndigheten ska s�rskilt samverka med Myndigheten f�r radio och tv,</p> <p style="position:absolute;top:424px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">Myndigheten f�r tillg�ngliga medier och Nordiskt informationscenter f�r<br/>medie- och kommunikationsforskning (Nordicom) vid G�teborgs universitet <br/>i uppgiften att f�lja medieutvecklingen n�r det g�ller barn och unga. </p> <p style="position:absolute;top:495px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2015.</p> <p style="position:absolute;top:530px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:565px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ALICE BAH KUHNKE</p> <p style="position:absolute;top:582px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft18">Daniel Str�m<br/>(Kulturdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Senaste lydelse 2014:183. </p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2015:299</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 5 juni 2015</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft20">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2015</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2010:1923) med
instruktion f�r Statens medier�d;

utf�rdad den 28 maj 2015.

Regeringen f�reskriver att 3 a � f�rordningen (2010:1923) med instruktion

f�r Statens medier�d ska ha f�ljande lydelse.

3 a �

1

Myndigheten ska samverka med ber�rda myndigheter och akt�rer,

d�ribland det civila samh�llets organisationer, i syfte att st�rka barn och unga
som medvetna medieanv�ndare och skydda dem mot skadlig mediep�verkan.

Myndigheten ska s�rskilt samverka med Myndigheten f�r radio och tv,

Myndigheten f�r tillg�ngliga medier och Nordiskt informationscenter f�r
medie- och kommunikationsforskning (Nordicom) vid G�teborgs universitet
i uppgiften att f�lja medieutvecklingen n�r det g�ller barn och unga.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2015.

P� regeringens v�gnar

ALICE BAH KUHNKE

Daniel Str�m
(Kulturdepartementet)

1 Senaste lydelse 2014:183.

SFS 2015:299

Utkom fr�n trycket
den 5 juni 2015

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

;