SFS 2015:600 Förordning om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

150600.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1999:716) om mätning,
beräkning och rapportering av överförd el;

utfärdad den 29 oktober 2015.

Regeringen föreskriver att 23 § förordningen (1999:716) om mätning,

beräkning och rapportering av överförd el

1 ska upphöra att gälla vid utgången

av 2015.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

1 Senaste lydelse av 23 § 2011:964.

SFS 2015:600

Utkom från trycket
den 10 november 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015