SFS 2015:655 Förordning om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor

150655.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1982:996) om rikets
indelning i domsagor;

utfärdad den 12 november 2015.

Regeringen föreskriver att förordningen (1982:996) om rikets indelning i

domsagor

1 ska ha följande lydelse.

I uppställningen nedan anges vilka tingsrätter med tillhörande domsagor som
ska finnas i Sverige. Tingsrätterna ska ha kanslier på de orter som anges i
uppställningen. Tingsställen ska finnas på kansliorterna och får finnas också
på de andra orter som anges i uppställningen.

1 Förordningen omtryckt 2001:1303. Senaste lydelse 2013:821.

Tingsrätt/
Domsaga

I domsagan ingå-
ende kommun(er)

Kansliorter
med tings-
ställe

Ytterligare
tingsställe

Under Svea hovrätt

Norrtälje

Solna

Norrtälje

Ekerö

Norrtälje

Solna

Solna

Stockholm, del av

(distrikten

Bromma,

Västerled,

Vällingby,

Hässelby,

Kista och
Spånga)

Sundbyberg

Stockholm

Lidingö

Stockholm

Stockholm, del av

(distrikten

SFS 2015:655

Utkom från trycket
den 24 november 2015

background image

2

SFS 2015:655

Stockholms
domkyrkodistrikt,

Stockholms Sankt
Johannes,

Stockholms Adolf
Fredrik,

Stockholms Gustav
Vasa,

Stockholms Sankt
Matteus,

Stockholms Engel-
brekt,

Stockholms Hedvig
Eleonora,

Stockholms Oscar,

Stockholms Maria
Magdalena,

Högalid,

Stockholms Kata-
rina,

Stockholms Sofia,
Essinge,
Kungsholmen och
Stockholms Sankt
Göran)

Södertälje

Nykvarn

Södertälje

Salem

Södertälje

Södertörns

Botkyrka
Haninge
Huddinge
Nynäshamn
Stockholm, del av
(distrikten
Brännkyrka,
Vantör,
Farsta,
Enskede,
Skarpnäck,
Hägersten och
Skärholmen)

Huddinge

Tingsrätt/
Domsaga

I domsagan ingå-
ende kommun(er)

Kansliorter
med tings-
ställe

Ytterligare
tingsställe

background image

3

SFS 2015:655

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)

Uppsala

Enköping
Heby
Håbo
Knivsta
Tierp
Uppsala
�lvkarleby
�sthammar

Uppsala

Tingsrätt/
Domsaga

I domsagan ingå-
ende kommun(er)

Kansliorter
med tings-
ställe

Ytterligare
tingsställe

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015