SFS 2015:667 Förordning om ikraftträdande av lagen (2015:220) om avtal mellan Sverige och Costa Rica om utbyte av upplysningar i skatteärenden

150667.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ikraftträdande av lagen (2015:220) om avtal
mellan Sverige och Costa Rica om utbyte av
upplysningar i skatteärenden;

utfärdad den 12 november 2015.

Regeringen föreskriver att lagen (2015:220) om avtal mellan Sverige och

Costa Rica om utbyte av upplysningar i skatteärenden ska träda i kraft den
31 december 2015.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Mats Andersson
(Finansdepartementet)

SFS 2015:667

Utkom från trycket
den 24 november 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015