SFS 2015:677 Förordning om fastställande av andelar för fördelning av ålderspensionsavgifter och statliga ålderspensionsavgifter under år 2016

150677.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om fastställande av andelar för fördelning av
ålderspensionsavgifter och statliga
ålderspensionsavgifter under år 2016

1;

utfärdad den 19 november 2015.

Regeringen fastställer andelarna för fördelning av ålderspensionsavgifter

och statliga ålderspensionsavgifter under år 2016 enligt följande. Fördel-
ningen av ålderspensionsavgifter enligt 6 § lagen (2000:981) om fördelning
av socialavgifter ska göras på så sätt att 10,8 procent förs till staten, 20,4 pro-
cent förs till Riksgäldskontoret för tillfällig förvaltning och återstoden förs
efter avstämning till Första�Fjärde AP-fonderna. Fördelningen av statliga
ålderspensionsavgifter enligt 8 § lagen (1998:676) om statlig ålderspensions-
avgift ska göras på så sätt att 13,4 procent förs till Riksgäldskontoret för
tillfällig förvaltning och återstoden förs efter avstämning till Första�Fjärde
AP-fonderna.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste förordning i ämnet 2014:1391.

SFS 2015:677

Utkom från trycket
den 1 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015