SFS 2015:691 Förordning om ändring i elförordningen (2013:208)

150691.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i elförordningen (2013:208);

utfärdad den 19 november 2015.

Regeringen föreskriver att 21 § elförordningen (2013:208) ska ha följande

lydelse.

21 §

Betald anslutningsavgift för elnätet i Sverige ger rätt att använda även

utlandsförbindelser med en spänning om 220 kilovolt eller mer.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

SFS 2015:691

Utkom från trycket
den 1 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015