SFS 2015:694 Förordning om upphävande av förordningen (2007:1058) med instruktion för Statens va-nämnd

150694.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (2007:1058) med
instruktion för Statens va-nämnd;

utfärdad den 19 november 2015.

Regeringen föreskriver att förordningen (2007:1058) med instruktion för

Statens va-nämnd ska upphöra att gälla vid utgången av 2015.

På regeringens vägnar

�&SA ROMSON

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

SFS 2015:694

Utkom från trycket
den 1 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015