SFS 2015:702 Förordning om ändring i förordningen (1996:221) om svenska försäkringsföretags skadeförsäkringsverksamhet i Schweiz

150702.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:HOLIIN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:HOLIIO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:HOLIIO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:HOLIIO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:8px;font-family:HOLIIN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:HOLIIN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:HOLIIN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:HOLIIO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:HOLIIN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:HOLIIN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:HOLIIN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:189px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (1996:221) om svenska <br/>f�rs�kringsf�retags skadef�rs�kringsverksamhet i <br/>Schweiz;</b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 19 november 2015.</p> <p style="position:absolute;top:319px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 5 � f�rordningen (1996:221) om svenska f�rs�k-</p> <p style="position:absolute;top:336px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ringsf�retags skadef�rs�kringsverksamhet i Schweiz ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:371px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:369px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft14">1</p> <p style="position:absolute;top:371px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">F�r f�rs�kringsf�retagets verksamhet i Schweiz ska, i st�llet f�r be-</p> <p style="position:absolute;top:388px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">st�mmelserna i 5 och 6 kap. f�rs�kringsr�relselagen (2010:2043), det landets<br/>best�mmelser g�lla f�r </p> <p style="position:absolute;top:423px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18"> ber�kning av f�rs�kringstekniska avs�ttningar, <br/> placering av tillg�ngar motsvarande de f�rs�kringstekniska avs�ttning-</p> <p style="position:absolute;top:458px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">arna, samt </p> <p style="position:absolute;top:475px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18"> lokalisering av dessa tillg�ngar och begr�nsning av valutakursf�rluster. <br/>Den beh�riga myndigheten i Schweiz ansvarar f�r kontrollen av att dessa</p> <p style="position:absolute;top:510px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">best�mmelser f�ljs. </p> <p style="position:absolute;top:546px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2016.</p> <p style="position:absolute;top:581px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:616px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">PER BOLUND</p> <p style="position:absolute;top:633px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft18">Tord Gransbo<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Senaste lydelse 2011:259.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2015:702</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 1 december 2015</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft20">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2015</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (1996:221) om svenska
f�rs�kringsf�retags skadef�rs�kringsverksamhet i
Schweiz;

utf�rdad den 19 november 2015.

Regeringen f�reskriver att 5 � f�rordningen (1996:221) om svenska f�rs�k-

ringsf�retags skadef�rs�kringsverksamhet i Schweiz ska ha f�ljande lydelse.

5 �

1

F�r f�rs�kringsf�retagets verksamhet i Schweiz ska, i st�llet f�r be-

st�mmelserna i 5 och 6 kap. f�rs�kringsr�relselagen (2010:2043), det landets
best�mmelser g�lla f�r

 ber�kning av f�rs�kringstekniska avs�ttningar,
 placering av tillg�ngar motsvarande de f�rs�kringstekniska avs�ttning-

arna, samt

 lokalisering av dessa tillg�ngar och begr�nsning av valutakursf�rluster.
Den beh�riga myndigheten i Schweiz ansvarar f�r kontrollen av att dessa

best�mmelser f�ljs.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2016.

P� regeringens v�gnar

PER BOLUND

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2011:259.

SFS 2015:702

Utkom fr�n trycket
den 1 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

;