SFS 2015:706 Förordning om ändring i förordningen (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen

150706.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:JACKNA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:JACKNB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:JACKNB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:JACKNB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:12px;font-family:JACKNA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:19px;line-height:19px;font-family:JACKNB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;line-height:17px;font-family:JACKNA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;line-height:15px;font-family:JACKNA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:JACKNA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:189px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2009:93) med <br/>instruktion f�r Finansinspektionen;</b></p> <p style="position:absolute;top:265px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 19 november 2015.</p> <p style="position:absolute;top:299px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att det i f�rordningen (2009:93) med instruktion f�r</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">Finansinspektionen ska inf�ras en ny paragraf, 4 b �, av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:352px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>4 b �</b></p> <p style="position:absolute;top:352px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft10">Finansinspektionen f�r ing� s�dana internationella �verenskommelser</p> <p style="position:absolute;top:369px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">som f�ljer av Europaparlamentets och r�dets direktiv 2009/138/EG av den<br/>25 november 2009 om upptagande och ut�vande av f�rs�krings- och �terf�r-<br/>s�kringsverksamhet (Solvens II), i lydelsen enligt Europaparlamentets och r�-<br/>dets direktiv 2014/51/EU. Detta g�ller dock inte om �verenskommelsen kr�-<br/>ver riksdagens eller Utrikesn�mndens medverkan.</p> <p style="position:absolute;top:474px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2016.</p> <p style="position:absolute;top:509px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:544px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">PER BOLUND</p> <p style="position:absolute;top:562px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft16">Tord Gransbo<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2015:706</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft17">Utkom fr�n trycket<br/>den 1 december 2015</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft20">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2015</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2009:93) med
instruktion f�r Finansinspektionen;

utf�rdad den 19 november 2015.

Regeringen f�reskriver att det i f�rordningen (2009:93) med instruktion f�r

Finansinspektionen ska inf�ras en ny paragraf, 4 b �, av f�ljande lydelse.

4 b �

Finansinspektionen f�r ing� s�dana internationella �verenskommelser

som f�ljer av Europaparlamentets och r�dets direktiv 2009/138/EG av den
25 november 2009 om upptagande och ut�vande av f�rs�krings- och �terf�r-
s�kringsverksamhet (Solvens II), i lydelsen enligt Europaparlamentets och r�-
dets direktiv 2014/51/EU. Detta g�ller dock inte om �verenskommelsen kr�-
ver riksdagens eller Utrikesn�mndens medverkan.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2016.

P� regeringens v�gnar

PER BOLUND

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

SFS 2015:706

Utkom fr�n trycket
den 1 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

;