SFS 2015:726 Förordning om upphävande av förordningen (2010:654) med instruktion för Försvarsexportmyndigheten

150726.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (2010:654) med
instruktion för Försvarsexportmyndigheten;

utfärdad den 19 november 2015.

Regeringen föreskriver att förordningen (2010:654) med instruktion för

Försvarsexportmyndigheten ska upphöra att gälla vid utgången av 2015.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

SFS 2015:726

Utkom från trycket
den 1 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015