SFS 2015:732 Förordning om ändring i förordningen (2013:390) om mål i allmän förvaltningsdomstol

150732.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2013:390) om mål i
allmän förvaltningsdomstol;

utfärdad den 19 november 2015.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2013:390) om mål i allmän

förvaltningsdomstol ska ha följande lydelse.

3 §

Registrering enligt 2 § görs med hjälp av automatiserad behandling eller

i dagböcker.

Domstolsverket får meddela föreskrifter om registrering.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)

SFS 2015:732

Utkom från trycket
den 1 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015