SFS 2015:733 Förordning om ändring i förordningen (1997:153) om statsbidrag till teknik- och naturvetenskapscentrum

150733.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1997:153) om
statsbidrag till teknik- och
naturvetenskapscentrum;

utfärdad den 19 november 2015.

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (1997:153) om statsbidrag till

teknik- och naturvetenskapscentrum ska ha följande lydelse.

4 §

1

Statens skolverk ska besluta om fördelning av statsbidrag.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

GUSTAV FRIDOLIN

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2008:624.

SFS 2015:733

Utkom från trycket
den 1 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015