SFS 2015:741 Förordning om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191)

150741.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:NLKOFH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:NLKOGI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:NLKOGI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:NLKOFH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:7px;font-family:NLKOFH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:12px;font-family:NLKOFH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:19px;line-height:19px;font-family:NLKOGI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;line-height:17px;font-family:NLKOFH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;line-height:14px;font-family:NLKOFH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:12px;font-family:NLKOFH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:NLKOFH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:NLKOFH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:NLKOGI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:NLKOIK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:8px;font-family:NLKOFH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:NLKOFH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:NLKOFH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:NLKOFH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:NLKOFH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:15px;font-family:NLKOGI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;line-height:17px;font-family:NLKOFH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:8px;font-family:NLKOFH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>F�rordning<br/>om �ndring i personuppgiftsf�rordningen <br/>(1998:1191);</b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 19 november 2015.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft13">1 att bilaga 1 till personuppgiftsf�rordningen</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">(1998:1191)</p> <p style="position:absolute;top:318px;left:147px;white-space:nowrap" class="ft13">2 ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:356px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2016.</p> <p style="position:absolute;top:391px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:425px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">MORGAN JOHANSSON</p> <p style="position:absolute;top:443px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft17">David T�rngren<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:872px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">1 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om<br/>skydd f�r enskilda personer med avseende p� behandling av personuppgifter och om<br/>det fria fl�det av s�dana uppgifter, i lydelsen enligt Europaparlamentets och r�dets f�r-<br/>ordning (EG) nr 1882/2003.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14">2 F�rordningen omtryckt 2006:1221.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2015:741</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 1 december 2015</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2015:741</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:571px;white-space:nowrap" class="ft22"><i>Bilaga 1</i></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft23">3</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Europeiska kommissionen har meddelat f�ljande beslut enligt artikel 25.6 i</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">Europaparlamentets och r�dets direktiv 95/46/EG. Av beslut 4 och 8 framg�r<br/>att dessa beslut bara g�ller �verf�ringar till vissa specificerade mottagare i re-<br/>spektive land.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">3 Senaste lydelse 2013:159.</p> <p style="position:absolute;top:164px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">Tredjeland</p> <p style="position:absolute;top:164px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft20">Beslut</p> <p style="position:absolute;top:183px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">Andorra</p> <p style="position:absolute;top:183px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft26">1. Kommissionens beslut 2010/625/<br/>EU av den 19 oktober 2010 i enlighet<br/>med Europaparlamentets och r�dets<br/>direktiv 95/46/EG om adekvat skydd<br/>f�r personuppgifter i Andorra.</p> <p style="position:absolute;top:288px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">Argentina</p> <p style="position:absolute;top:288px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft26">2. Kommissionens beslut 2003/490/<br/>EG av den 30 juni 2003 i enlighet<br/>med Europaparlamentets och r�dets<br/>direktiv 95/46/EG om adekvat skydd<br/>f�r personuppgifter i Argentina.</p> <p style="position:absolute;top:394px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">Bailiwick of Guernsey, dvs. �arna<br/>Guernsey, Alderney, Sark, Herm,<br/>Jethou, Brecqhou och Lihou</p> <p style="position:absolute;top:394px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft26">3. Kommissionens beslut 2003/821/<br/>EG av den 21 november 2003 om<br/>skyddsniv�n f�r personuppgifter p�<br/>Guernsey.</p> <p style="position:absolute;top:483px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">F�r�arna</p> <p style="position:absolute;top:483px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft26">4. Kommissionens beslut 2010/146/<br/>EU av den 5 mars 2010 i enlighet<br/>med Europaparlamentets och r�dets<br/>direktiv 95/46/EG om en adekvat<br/>skyddsniv� genom den f�r�iska lagen<br/>om behandling av personuppgifter.</p> <p style="position:absolute;top:606px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">Isle of Man</p> <p style="position:absolute;top:606px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft26">5. Kommissionens beslut 2004/411/<br/>EG av den 28 april 2004 om skydds-<br/>niv�n f�r personuppgifter p� Isle of<br/>Man.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2015:741</b></p> <p style="position:absolute;top:54px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">Israel</p> <p style="position:absolute;top:54px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft32">6. Kommissionens beslut 2011/61/<br/>EU av den 31 januari 2011 i enlighet<br/>med Europaparlamentets och r�dets<br/>direktiv 95/46/EG om en adekvat<br/>skyddsniv� vid automatiserad be-<br/>handling av personuppgifter i Staten<br/>Israel.</p> <p style="position:absolute;top:194px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">Jersey</p> <p style="position:absolute;top:194px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft32">7. Kommissionens beslut 2008/393/<br/>EG av den 8 maj 2008 i enlighet med<br/>Europaparlamentets och r�dets direk-<br/>tiv 95/46/EG om adekvat skydd f�r<br/>personuppgifter p� Jersey.</p> <p style="position:absolute;top:300px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">Kanada</p> <p style="position:absolute;top:300px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft32">8. Kommissionens beslut 2002/2/EG<br/>av den 20 december 2001 i enlighet<br/>med Europaparlamentets och r�dets<br/>direktiv 95/46/EG om adekvat skydd<br/>f�r personuppgifter genom den kana-<br/>densiska lagen om elektroniska<br/>handlingar och skydd f�r personupp-<br/>gifter (Personal Information Protec-<br/>tion and Electronic Documents Act).</p> <p style="position:absolute;top:475px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">Nya Zeeland</p> <p style="position:absolute;top:475px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft32">9. Kommissionens genomf�randebe-<br/>slut 2013/65/EU av den 19 december<br/>2012 i enlighet med Europaparla-<br/>mentets och r�dets direktiv 95/46/EG<br/>om ett adekvat skydd av personupp-<br/>gifter i Nya Zeeland.</p> <p style="position:absolute;top:598px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">Schweiz</p> <p style="position:absolute;top:598px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft32">10. Kommissionens beslut 2000/518/<br/>EG av den 26 juli 2000 enligt Europa-<br/>parlamentets och r�dets direktiv 95/<br/>46/EG om adekvat skydd av person-<br/>uppgifter i Schweiz.</p> <p style="position:absolute;top:704px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">Uruguay</p> <p style="position:absolute;top:704px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft32">11. Kommissionens genomf�rande-<br/>beslut 2012/484/EU av den 21 augusti<br/>2012 i enlighet med Europaparla-<br/>mentets och r�dets direktiv 95/46/EG<br/>om en adekvat skyddsniv� vid auto-<br/>matiserad behandling av personupp-<br/>gifter i Republiken Uruguay.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft40">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft40">Elanders Sverige AB, 2015</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i personuppgiftsf�rordningen
(1998:1191);

utf�rdad den 19 november 2015.

Regeringen f�reskriver

1 att bilaga 1 till personuppgiftsf�rordningen

(1998:1191)

2 ska ha f�ljande lydelse.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2016.

P� regeringens v�gnar

MORGAN JOHANSSON

David T�rngren
(Justitiedepartementet)

1 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om
skydd f�r enskilda personer med avseende p� behandling av personuppgifter och om
det fria fl�det av s�dana uppgifter, i lydelsen enligt Europaparlamentets och r�dets f�r-
ordning (EG) nr 1882/2003.

2 F�rordningen omtryckt 2006:1221.

SFS 2015:741

Utkom fr�n trycket
den 1 december 2015

background image

2

SFS 2015:741

Bilaga 1

3

Europeiska kommissionen har meddelat f�ljande beslut enligt artikel 25.6 i

Europaparlamentets och r�dets direktiv 95/46/EG. Av beslut 4 och 8 framg�r
att dessa beslut bara g�ller �verf�ringar till vissa specificerade mottagare i re-
spektive land.

3 Senaste lydelse 2013:159.

Tredjeland

Beslut

Andorra

1. Kommissionens beslut 2010/625/
EU av den 19 oktober 2010 i enlighet
med Europaparlamentets och r�dets
direktiv 95/46/EG om adekvat skydd
f�r personuppgifter i Andorra.

Argentina

2. Kommissionens beslut 2003/490/
EG av den 30 juni 2003 i enlighet
med Europaparlamentets och r�dets
direktiv 95/46/EG om adekvat skydd
f�r personuppgifter i Argentina.

Bailiwick of Guernsey, dvs. �arna
Guernsey, Alderney, Sark, Herm,
Jethou, Brecqhou och Lihou

3. Kommissionens beslut 2003/821/
EG av den 21 november 2003 om
skyddsniv�n f�r personuppgifter p�
Guernsey.

F�r�arna

4. Kommissionens beslut 2010/146/
EU av den 5 mars 2010 i enlighet
med Europaparlamentets och r�dets
direktiv 95/46/EG om en adekvat
skyddsniv� genom den f�r�iska lagen
om behandling av personuppgifter.

Isle of Man

5. Kommissionens beslut 2004/411/
EG av den 28 april 2004 om skydds-
niv�n f�r personuppgifter p� Isle of
Man.

background image

3

SFS 2015:741

Israel

6. Kommissionens beslut 2011/61/
EU av den 31 januari 2011 i enlighet
med Europaparlamentets och r�dets
direktiv 95/46/EG om en adekvat
skyddsniv� vid automatiserad be-
handling av personuppgifter i Staten
Israel.

Jersey

7. Kommissionens beslut 2008/393/
EG av den 8 maj 2008 i enlighet med
Europaparlamentets och r�dets direk-
tiv 95/46/EG om adekvat skydd f�r
personuppgifter p� Jersey.

Kanada

8. Kommissionens beslut 2002/2/EG
av den 20 december 2001 i enlighet
med Europaparlamentets och r�dets
direktiv 95/46/EG om adekvat skydd
f�r personuppgifter genom den kana-
densiska lagen om elektroniska
handlingar och skydd f�r personupp-
gifter (Personal Information Protec-
tion and Electronic Documents Act).

Nya Zeeland

9. Kommissionens genomf�randebe-
slut 2013/65/EU av den 19 december
2012 i enlighet med Europaparla-
mentets och r�dets direktiv 95/46/EG
om ett adekvat skydd av personupp-
gifter i Nya Zeeland.

Schweiz

10. Kommissionens beslut 2000/518/
EG av den 26 juli 2000 enligt Europa-
parlamentets och r�dets direktiv 95/
46/EG om adekvat skydd av person-
uppgifter i Schweiz.

Uruguay

11. Kommissionens genomf�rande-
beslut 2012/484/EU av den 21 augusti
2012 i enlighet med Europaparla-
mentets och r�dets direktiv 95/46/EG
om en adekvat skyddsniv� vid auto-
matiserad behandling av personupp-
gifter i Republiken Uruguay.

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

;