SFS 2015:746 Förordning med ändring i åklagarförordningen (2004:1265)

150746.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:PNGJJB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:PNGJKC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:PNGJKC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:PNGJJB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:PNGJKD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:PNGJKC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:PNGJJB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:PNGJJB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:PNGJKC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:PNGJJB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:14px;font-family:PNGJJB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:12px;font-family:PNGJJB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:15px;font-family:PNGJJB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:PNGJJB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>F�rordning<br/>med �ndring i �klagarf�rordningen (2004:1265);</b></p> <p style="position:absolute;top:248px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 26 november 2015.</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver i fr�ga om �klagarf�rordningen (2004:1265)</p> <p style="position:absolute;top:281px;left:478px;white-space:nowrap" class="ft13">1 </p> <p style="position:absolute;top:300px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att 1 a, 5, 15, 18, 22 och 23 �� och rubrikerna n�rmast f�re 5 och 23 ��</p> <p style="position:absolute;top:318px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ska upph�ra att g�lla,</p> <p style="position:absolute;top:335px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att 2 � ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:370px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:368px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:370px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Riks�klagaren ansvarar f�r att �klagarmyndigheten meddelar de f�re-</p> <p style="position:absolute;top:387px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">skrifter, allm�nna r�d och �vriga riktlinjer och anvisningar som beh�vs f�r att<br/>uppn� enhetlighet och f�ljdriktighet vid �klagarnas r�ttstill�mpning.</p> <p style="position:absolute;top:441px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2016.</p> <p style="position:absolute;top:476px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:510px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ANDERS YGEMAN</p> <p style="position:absolute;top:528px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft19">Gunnel Lindberg<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:885px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft111">1 Senaste lydelse av<br/>1 a � 2007:973<br/>5 � 2005:669.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2007:973. �ndringen inneb�r bl.a. att f�rsta stycket upph�vs.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2015:746</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft112">Utkom fr�n trycket<br/>den 4 december 2015</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft20">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2015</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
med �ndring i �klagarf�rordningen (2004:1265);

utf�rdad den 26 november 2015.

Regeringen f�reskriver i fr�ga om �klagarf�rordningen (2004:1265)

1

dels att 1 a, 5, 15, 18, 22 och 23 �� och rubrikerna n�rmast f�re 5 och 23 ��

ska upph�ra att g�lla,

dels att 2 � ska ha f�ljande lydelse.

2 �

2

Riks�klagaren ansvarar f�r att �klagarmyndigheten meddelar de f�re-

skrifter, allm�nna r�d och �vriga riktlinjer och anvisningar som beh�vs f�r att
uppn� enhetlighet och f�ljdriktighet vid �klagarnas r�ttstill�mpning.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2016.

P� regeringens v�gnar

ANDERS YGEMAN

Gunnel Lindberg
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse av
1 a � 2007:973
5 � 2005:669.

2 Senaste lydelse 2007:973. �ndringen inneb�r bl.a. att f�rsta stycket upph�vs.

SFS 2015:746

Utkom fr�n trycket
den 4 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

;