SFS 2015:751 Förordning om ändring i förordningen (2015:595) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2016

150751.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2015:595) om
fastställande av omräknade belopp för energiskatt
och koldioxidskatt för år 2016;

utfärdad den 26 november 2015.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2015:595) om fastställande av

omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2016 ska utgå.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

SFS 2015:751

Utkom från trycket
den 4 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

;