SFS 2015:752 Förordning om ändring i förordningen (1991:1278) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård

150752.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:AMAENG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:AMAEOH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:AMAEOH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:AMAEOH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:8px;font-family:AMAENG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:AMAENG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:AMAENG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:AMAEOH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:AMAENG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:AMAENG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:AMAENG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:AMAEOH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:AMAENG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:AMAEOH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:AMAENG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:AMAENG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:AMAENG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:189px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (1991:1278) om <br/>kommunernas betalningsansvar f�r viss h�lso- och <br/>sjukv�rd;</b></p> <p style="position:absolute;top:282px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 26 november 2015.</p> <p style="position:absolute;top:314px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 3 och 4 �� f�rordningen (1991:1278) om kom-</p> <p style="position:absolute;top:331px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">munernas betalningsansvar f�r viss h�lso- och sjukv�rd ska ha f�ljande ly-<br/>delse.</p> <p style="position:absolute;top:382px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:380px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft14">1</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">F�r somatisk l�ngtidssjukv�rd som bedrivs av ett landsting ska ers�tt-</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ning l�mnas f�r varje utnyttjad v�rdplats under �r 2016 med f�ljande belopp.</p> <p style="position:absolute;top:837px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">F�r somatisk l�ngtidssjukv�rd som bedrivs av en enskild v�rdgivare p�</p> <p style="position:absolute;top:854px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">uppdrag av ett landsting, ska ers�ttning l�mnas med det belopp som motsvarar<br/>landstingets kostnader f�r v�rden.</p> <p style="position:absolute;top:889px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">F�rsta och andra styckena g�ller inte geriatrisk v�rd.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Senaste lydelse 2014:1377.</p> <p style="position:absolute;top:426px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">Landsting</p> <p style="position:absolute;top:426px;left:318px;white-space:nowrap" class="ft10">Kronor per p�b�rjat v�rddygn</p> <p style="position:absolute;top:454px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">Stockholms l�ns landsting</p> <p style="position:absolute;top:454px;left:382px;white-space:nowrap" class="ft10">3 580</p> <p style="position:absolute;top:474px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">S�dermanlands l�ns landsting</p> <p style="position:absolute;top:474px;left:382px;white-space:nowrap" class="ft10">2 453</p> <p style="position:absolute;top:495px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">�sterg�tlands l�ns landsting</p> <p style="position:absolute;top:495px;left:382px;white-space:nowrap" class="ft10">2 241</p> <p style="position:absolute;top:515px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">J�nk�pings l�ns landsting</p> <p style="position:absolute;top:515px;left:382px;white-space:nowrap" class="ft10">2 768</p> <p style="position:absolute;top:535px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">Kalmar l�ns landsting</p> <p style="position:absolute;top:535px;left:382px;white-space:nowrap" class="ft10">3 028</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">Sk�ne l�ns landsting</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:382px;white-space:nowrap" class="ft10">3 479</p> <p style="position:absolute;top:576px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">Hallands l�ns landsting</p> <p style="position:absolute;top:576px;left:382px;white-space:nowrap" class="ft10">3 884</p> <p style="position:absolute;top:596px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">V�rmlands l�ns landsting</p> <p style="position:absolute;top:596px;left:382px;white-space:nowrap" class="ft10">2 320</p> <p style="position:absolute;top:616px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">�rebro l�ns landsting</p> <p style="position:absolute;top:636px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10"> f�r v�rdplats p� Universitetssjukhuset �rebro</p> <p style="position:absolute;top:636px;left:382px;white-space:nowrap" class="ft10">2 444</p> <p style="position:absolute;top:657px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10"> f�r v�rdplats p� Karlskoga lasarett</p> <p style="position:absolute;top:657px;left:382px;white-space:nowrap" class="ft10">2 724</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10"> f�r v�rdplats p� Lindesbergs lasarett</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:382px;white-space:nowrap" class="ft10">2 457</p> <p style="position:absolute;top:697px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">Dalarnas l�ns landsting</p> <p style="position:absolute;top:697px;left:382px;white-space:nowrap" class="ft10">2 635</p> <p style="position:absolute;top:717px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">G�vleborgs l�ns landsting</p> <p style="position:absolute;top:717px;left:382px;white-space:nowrap" class="ft10">2 458</p> <p style="position:absolute;top:738px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">V�sternorrlands l�ns landsting</p> <p style="position:absolute;top:738px;left:382px;white-space:nowrap" class="ft10">2 582</p> <p style="position:absolute;top:758px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">V�sterbottens l�ns landsting</p> <p style="position:absolute;top:778px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10"> f�r v�rdplats p� Lycksele lasarett</p> <p style="position:absolute;top:778px;left:382px;white-space:nowrap" class="ft10">2 957</p> <p style="position:absolute;top:798px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">Norrbottens l�ns landsting</p> <p style="position:absolute;top:798px;left:382px;white-space:nowrap" class="ft10">2 878</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2015:752</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 4 december 2015</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2015:752</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:571px;white-space:nowrap" class="ft22">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2015</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft22">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft20">Kommunen ska l�mna ers�ttning f�r patienter som inte l�ngre beh�ver</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">den medicinska v�rd som ges vid den enhet inom landstingets h�lso- och<br/>sjukv�rd d�r de v�rdas eller vid n�gon annan enhet inom landstingets h�lso-<br/>och sjukv�rd f�r vilken kommunen inte har betalningsansvar. Har inte annat<br/>�verenskommits ska ers�ttningen, f�r varje v�rddygn som p�b�rjas under �r<br/>2016, l�mnas med</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft26">a) 4 816 kronor f�r patienter vid en enhet f�r somatisk akutsjukv�rd,<br/>b) 3 475 kronor f�r patienter vid en enhet f�r geriatrisk v�rd, och<br/>c) 4 085 kronor f�r patienter vid en enhet f�r psykiatrisk v�rd.<br/>Har ett landsting och en kommun kommit �verens om viss ers�ttning f�r</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">v�rd av utskrivningsklara patienter, ska ers�ttning l�mnas med detta belopp. I<br/>fall som avses i f�rsta stycket ska ers�ttning dock l�mnas med l�gst 3 475 kro-<br/>nor f�r varje v�rddygn.</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">F�r psykiatrisk v�rd som bedrivs av en enskild v�rdgivare p� uppdrag av</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">ett landsting ska ers�ttning l�mnas med det belopp som motsvarar landsting-<br/>ets kostnader f�r v�rden.</p> <p style="position:absolute;top:348px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft26">1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2016. <br/>2. �ldre f�reskrifter g�ller fortfarande i fr�ga om betalningsansvar som av-</p> <p style="position:absolute;top:382px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">ser tidigare �r.</p> <p style="position:absolute;top:417px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:452px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">ANNIKA STRANDH�LL</p> <p style="position:absolute;top:469px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft26">Lars Hedengran<br/>(Socialdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">2 Senaste lydelse 2014:1377.</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (1991:1278) om
kommunernas betalningsansvar f�r viss h�lso- och
sjukv�rd;

utf�rdad den 26 november 2015.

Regeringen f�reskriver att 3 och 4 �� f�rordningen (1991:1278) om kom-

munernas betalningsansvar f�r viss h�lso- och sjukv�rd ska ha f�ljande ly-
delse.

3 �

1

F�r somatisk l�ngtidssjukv�rd som bedrivs av ett landsting ska ers�tt-

ning l�mnas f�r varje utnyttjad v�rdplats under �r 2016 med f�ljande belopp.

F�r somatisk l�ngtidssjukv�rd som bedrivs av en enskild v�rdgivare p�

uppdrag av ett landsting, ska ers�ttning l�mnas med det belopp som motsvarar
landstingets kostnader f�r v�rden.

F�rsta och andra styckena g�ller inte geriatrisk v�rd.

1 Senaste lydelse 2014:1377.

Landsting

Kronor per p�b�rjat v�rddygn

Stockholms l�ns landsting

3 580

S�dermanlands l�ns landsting

2 453

�sterg�tlands l�ns landsting

2 241

J�nk�pings l�ns landsting

2 768

Kalmar l�ns landsting

3 028

Sk�ne l�ns landsting

3 479

Hallands l�ns landsting

3 884

V�rmlands l�ns landsting

2 320

�rebro l�ns landsting

 f�r v�rdplats p� Universitetssjukhuset �rebro

2 444

 f�r v�rdplats p� Karlskoga lasarett

2 724

 f�r v�rdplats p� Lindesbergs lasarett

2 457

Dalarnas l�ns landsting

2 635

G�vleborgs l�ns landsting

2 458

V�sternorrlands l�ns landsting

2 582

V�sterbottens l�ns landsting

 f�r v�rdplats p� Lycksele lasarett

2 957

Norrbottens l�ns landsting

2 878

SFS 2015:752

Utkom fr�n trycket
den 4 december 2015

background image

2

SFS 2015:752

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

4 �

2

Kommunen ska l�mna ers�ttning f�r patienter som inte l�ngre beh�ver

den medicinska v�rd som ges vid den enhet inom landstingets h�lso- och
sjukv�rd d�r de v�rdas eller vid n�gon annan enhet inom landstingets h�lso-
och sjukv�rd f�r vilken kommunen inte har betalningsansvar. Har inte annat
�verenskommits ska ers�ttningen, f�r varje v�rddygn som p�b�rjas under �r
2016, l�mnas med

a) 4 816 kronor f�r patienter vid en enhet f�r somatisk akutsjukv�rd,
b) 3 475 kronor f�r patienter vid en enhet f�r geriatrisk v�rd, och
c) 4 085 kronor f�r patienter vid en enhet f�r psykiatrisk v�rd.
Har ett landsting och en kommun kommit �verens om viss ers�ttning f�r

v�rd av utskrivningsklara patienter, ska ers�ttning l�mnas med detta belopp. I
fall som avses i f�rsta stycket ska ers�ttning dock l�mnas med l�gst 3 475 kro-
nor f�r varje v�rddygn.

F�r psykiatrisk v�rd som bedrivs av en enskild v�rdgivare p� uppdrag av

ett landsting ska ers�ttning l�mnas med det belopp som motsvarar landsting-
ets kostnader f�r v�rden.

1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2016.
2. �ldre f�reskrifter g�ller fortfarande i fr�ga om betalningsansvar som av-

ser tidigare �r.

P� regeringens v�gnar

ANNIKA STRANDH�LL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

2 Senaste lydelse 2014:1377.

;