SFS 2015:760 Lag om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584)

150760.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:EBOJAO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:EBOJAP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:EBOJAP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:EBOJAO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:EBOJBA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:EBOJAP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:EBOJAO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:EBOJAO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:EBOJAP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:EBOJAO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:14px;font-family:EBOJAO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:12px;font-family:EBOJAO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:15px;font-family:EBOJAO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:EBOJAO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:EBOJAP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:EBOJAO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:EBOJAO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i f�r�ldraledighetslagen (1995:584);</b></p> <p style="position:absolute;top:248px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 26 november 2015.</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:281px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs i fr�ga om f�r�ldraledighetslagen</p> <p style="position:absolute;top:300px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">(1995:584)</p> <p style="position:absolute;top:299px;left:140px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:318px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19"><i>dels</i> att 9 � ska upph�ra att g�lla,<br/><i>dels</i> att rubriken n�rmast f�re 9 � ska utg�,<br/><i>dels</i> att 3 och 13 �� ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:388px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:386px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:387px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Det finns f�ljande fem former av f�r�ldraledighet f�r v�rd av barn</p> <p style="position:absolute;top:405px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">m.m.:</p> <p style="position:absolute;top:422px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. Hel ledighet f�r en kvinnlig arbetstagare i samband med hennes barns</p> <p style="position:absolute;top:440px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">f�delse och f�r amning (mammaledighet, 4 �).</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. Hel ledighet f�r en f�r�lder tills barnet blivit 18 m�nader eller, under f�r-</p> <p style="position:absolute;top:474px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">uts�ttning att f�r�ldern d� har hel f�r�ldrapenning, f�r tid d�refter (hel ledig-<br/>het med eller utan f�r�ldrapenning, 5 �).</p> <p style="position:absolute;top:509px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">3. Ledighet f�r en f�r�lder i form av f�rkortning av normal arbetstid med</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">tre fj�rdedelar, h�lften, en fj�rdedel eller en �ttondel medan f�r�ldern har tre<br/>fj�rdedels, halv, en fj�rdedels respektive en �ttondels f�r�ldrapenning (del-<br/>ledighet med f�r�ldrapenning, 6 �).</p> <p style="position:absolute;top:579px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">4. Ledighet f�r en f�r�lder i form av f�rkortning av normal arbetstid med</p> <p style="position:absolute;top:596px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">upp till en fj�rdedel tills, i huvudfallet, barnet fyllt �tta �r (delledighet utan<br/>f�r�ldrapenning, 7 �).</p> <p style="position:absolute;top:631px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">5. Ledighet f�r en arbetstagares tillf�lliga v�rd av barn (ledighet med till-</p> <p style="position:absolute;top:648px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">f�llig f�r�ldrapenning m.m., 8 �).</p> <p style="position:absolute;top:666px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">S�rskilda best�mmelser om ledighet och omplacering f�r kvinnliga arbets-</p> <p style="position:absolute;top:683px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">tagare som v�ntar barn, nyligen f�tt barn eller som ammar finns i 1821 ��.</p> <p style="position:absolute;top:718px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>13 �</b></p> <p style="position:absolute;top:716px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft13">4</p> <p style="position:absolute;top:718px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft10">En arbetstagare som vill utnyttja sin r�tt till ledighet enligt 4, 5, 6 eller</p> <p style="position:absolute;top:735px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">7 � ska anm�la detta till arbetsgivaren minst tv� m�nader f�re ledighetens<br/>b�rjan eller, om det inte kan ske, s� snart som m�jligt. I samband med sin an-<br/>m�lan ska arbetstagaren ange hur l�ng tid ledigheten �r planerad att p�g�. </p> <p style="position:absolute;top:788px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">En arbetstagare som vill utnyttja sin r�tt till ledighet enligt 8 � ska anm�la</p> <p style="position:absolute;top:805px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ledigheten till arbetsgivaren minst en vecka f�re ledighetens b�rjan. Om</p> <p style="position:absolute;top:860px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2014/15:147, bet. 2015/16:SfU8, rskr. 2015/16:41.</p> <p style="position:absolute;top:872px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft111">2 Senaste lydelse av<br/>9 � 2008:563<br/>rubriken n�rmast f�re 9 � 2008:563.</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">3 Senaste lydelse 2008:563.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">4 Senaste lydelse 2008:933.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2015:760</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft112">Utkom fr�n trycket<br/>den 4 december 2015</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2015:760</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:571px;white-space:nowrap" class="ft22">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2015</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">ledigheten beror p� sjukdom eller smitta, g�ller dock inte n�gon anm�lnings-<br/>tid.</p> <p style="position:absolute;top:104px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft23">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 februari 2016.<br/>2. �ldre f�reskrifter g�ller fortfarande n�r kommunalt v�rdnadsbidrag l�m-</p> <p style="position:absolute;top:139px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">nas enligt den upph�vda lagen (2008:307) om kommunalt v�rdnadsbidrag.</p> <p style="position:absolute;top:174px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:208px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">YLVA JOHANSSON</p> <p style="position:absolute;top:226px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft23">Catharina Nordlander<br/>(Arbetsmarknadsdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i f�r�ldraledighetslagen (1995:584);

utf�rdad den 26 november 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs i fr�ga om f�r�ldraledighetslagen

(1995:584)

2

dels att 9 � ska upph�ra att g�lla,
dels att rubriken n�rmast f�re 9 � ska utg�,
dels att 3 och 13 �� ska ha f�ljande lydelse.

3 �

3

Det finns f�ljande fem former av f�r�ldraledighet f�r v�rd av barn

m.m.:

1. Hel ledighet f�r en kvinnlig arbetstagare i samband med hennes barns

f�delse och f�r amning (mammaledighet, 4 �).

2. Hel ledighet f�r en f�r�lder tills barnet blivit 18 m�nader eller, under f�r-

uts�ttning att f�r�ldern d� har hel f�r�ldrapenning, f�r tid d�refter (hel ledig-
het med eller utan f�r�ldrapenning, 5 �).

3. Ledighet f�r en f�r�lder i form av f�rkortning av normal arbetstid med

tre fj�rdedelar, h�lften, en fj�rdedel eller en �ttondel medan f�r�ldern har tre
fj�rdedels, halv, en fj�rdedels respektive en �ttondels f�r�ldrapenning (del-
ledighet med f�r�ldrapenning, 6 �).

4. Ledighet f�r en f�r�lder i form av f�rkortning av normal arbetstid med

upp till en fj�rdedel tills, i huvudfallet, barnet fyllt �tta �r (delledighet utan
f�r�ldrapenning, 7 �).

5. Ledighet f�r en arbetstagares tillf�lliga v�rd av barn (ledighet med till-

f�llig f�r�ldrapenning m.m., 8 �).

S�rskilda best�mmelser om ledighet och omplacering f�r kvinnliga arbets-

tagare som v�ntar barn, nyligen f�tt barn eller som ammar finns i 1821 ��.

13 �

4

En arbetstagare som vill utnyttja sin r�tt till ledighet enligt 4, 5, 6 eller

7 � ska anm�la detta till arbetsgivaren minst tv� m�nader f�re ledighetens
b�rjan eller, om det inte kan ske, s� snart som m�jligt. I samband med sin an-
m�lan ska arbetstagaren ange hur l�ng tid ledigheten �r planerad att p�g�.

En arbetstagare som vill utnyttja sin r�tt till ledighet enligt 8 � ska anm�la

ledigheten till arbetsgivaren minst en vecka f�re ledighetens b�rjan. Om

1 Prop. 2014/15:147, bet. 2015/16:SfU8, rskr. 2015/16:41.

2 Senaste lydelse av
9 � 2008:563
rubriken n�rmast f�re 9 � 2008:563.

3 Senaste lydelse 2008:563.

4 Senaste lydelse 2008:933.

SFS 2015:760

Utkom fr�n trycket
den 4 december 2015

background image

2

SFS 2015:760

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

ledigheten beror p� sjukdom eller smitta, g�ller dock inte n�gon anm�lnings-
tid.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 februari 2016.
2. �ldre f�reskrifter g�ller fortfarande n�r kommunalt v�rdnadsbidrag l�m-

nas enligt den upph�vda lagen (2008:307) om kommunalt v�rdnadsbidrag.

P� regeringens v�gnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

;