SFS 2015:770 Förordning om ränta för år 2016 enligt 4 a § lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift

150770.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ränta för år 2016 enligt 4 a § lagen (1997:484)
om dröjsmålsavgift

1;

utfärdad den 26 november 2015.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Den ränta som enligt 4 a § lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift ska tas

ut på fordringar som omfattas av den lagen och som har överlämnats för in-
drivning ska vara 0,6 procent.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.
2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2016.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

1 Senaste förordning i ämnet 2014:1436.

SFS 2015:770

Utkom från trycket
den 4 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015