SFS 2015:771 Förordning om ikraftträdande av lagen (2015:666) om skatteavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland

150771.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ikraftträdande av lagen (2015:666) om
skatteavtal mellan Sverige samt Storbritannien och
Nordirland;

utfärdad den 26 november 2015.

Regeringen föreskriver att lagen (2015:666) om skatteavtal mellan Sverige

samt Storbritannien och Nordirland ska träda i kraft den 31 december 2015.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Claes Lundgren
(Finansdepartementet)

SFS 2015:771

Utkom från trycket
den 4 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

;