SFS 2015:780 Förordning om upphävande av förordningen (2011:1295) om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva

150780.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (2011:1295) om
godkännande av gåvomottagare vid
skattereduktion för gåva;

utfärdad den 26 november 2015.

Regeringen föreskriver att förordningen (2011:1295) om godkännande av

gåvomottagare vid skattereduktion för gåva ska upphöra att gälla vid
utgången av 2015.

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för tid före den 1 janu-

ari 2016.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

SFS 2015:780

Utkom från trycket
den 4 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015