SFS 2015:782 Förordning om ändring i förordningen (2010:705) om internationellt polisiärt samarbete

150782.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:EPJJII+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:EPJJJI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:EPJJJI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:15px;font-family:EPJJJI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:EPJJJI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:EPJJII+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:EPJJII+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:EPJJII+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:EPJJJI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:EPJJII+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:EPJJII+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:EPJJII+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2010:705) om <br/>internationellt polisi�rt samarbete;</b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 26 november 2015.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 4 kap. 1 � f�rordningen (2010:705) om interna-</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">tionellt polisi�rt samarbete ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>4 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:390px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:388px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:390px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">I enlighet med Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU) 2015/413</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">av den 11 mars 2015 om underl�ttande av gr�ns�verskridande informations-<br/>utbyte om trafiks�kerhetsrelaterade brott (CBE-direktivet), i den ursprungliga<br/>lydelsen, ska det svenska kontaktst�llet bist� den egna myndigheten med att<br/>s�ka uppgifter i utl�ndska fordonsregister enligt de f�ruts�ttningar som anges<br/>i 23 � lagen (2000:343) om internationellt polisi�rt samarbete.</p> <p style="position:absolute;top:494px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Polismyndigheten �r svenskt kontaktst�lle enligt CBE-direktivet. </p> <p style="position:absolute;top:530px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2016.</p> <p style="position:absolute;top:565px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:600px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ANDERS YGEMAN</p> <p style="position:absolute;top:617px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft19">Sofie Lindblom<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Senaste lydelse 2015:278.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2015:782</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 4 december 2015</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft20">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2015</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2010:705) om
internationellt polisi�rt samarbete;

utf�rdad den 26 november 2015.

Regeringen f�reskriver att 4 kap. 1 � f�rordningen (2010:705) om interna-

tionellt polisi�rt samarbete ska ha f�ljande lydelse.

4 kap.

1 �

1

I enlighet med Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU) 2015/413

av den 11 mars 2015 om underl�ttande av gr�ns�verskridande informations-
utbyte om trafiks�kerhetsrelaterade brott (CBE-direktivet), i den ursprungliga
lydelsen, ska det svenska kontaktst�llet bist� den egna myndigheten med att
s�ka uppgifter i utl�ndska fordonsregister enligt de f�ruts�ttningar som anges
i 23 � lagen (2000:343) om internationellt polisi�rt samarbete.

Polismyndigheten �r svenskt kontaktst�lle enligt CBE-direktivet.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2016.

P� regeringens v�gnar

ANDERS YGEMAN

Sofie Lindblom
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2015:278.

SFS 2015:782

Utkom fr�n trycket
den 4 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

;