SFS 2015:799 Förordning om ränta på studielån för 2016

150799.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:JPODAC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:JPODAD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:JPODAD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:JPODAC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:JPODAD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:JPODAC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:JPODAC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:JPODAD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:JPODAC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:JPODAC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:JPODAC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>F�rordning<br/>om r�nta p� studiel�n f�r 2016</b></p> <p style="position:absolute;top:209px;left:332px;white-space:nowrap" class="ft13">1<b>;</b></p> <p style="position:absolute;top:248px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 26 november 2015.</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:318px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Den r�nta som ska betalas p� studiel�n enligt 4 kap. 1 � andra stycket</p> <p style="position:absolute;top:335px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">studiest�dslagen (1999:1395) eller 8 kap. 2 � studiest�dslagen (1973:349)<br/>j�mf�rd med punkten 1 i ikrafttr�dande- och �verg�ngsbest�mmelserna till<br/>studiest�dslagen (1999:1395) ska vara 0,6 procent.</p> <p style="position:absolute;top:406px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18">1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2016.<br/>2. F�rordningen upph�r att g�lla vid utg�ngen av 2016.</p> <p style="position:absolute;top:458px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:493px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">AIDA HADZIALIC</p> <p style="position:absolute;top:510px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft18">Eva Lenberg<br/>(Utbildningsdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Senaste f�rordning i �mnet 2014:1418.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2015:799</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 8 december 2015</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft20">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2015</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om r�nta p� studiel�n f�r 2016

1;

utf�rdad den 26 november 2015.

Regeringen f�reskriver f�ljande.

1 �

Den r�nta som ska betalas p� studiel�n enligt 4 kap. 1 � andra stycket

studiest�dslagen (1999:1395) eller 8 kap. 2 � studiest�dslagen (1973:349)
j�mf�rd med punkten 1 i ikrafttr�dande- och �verg�ngsbest�mmelserna till
studiest�dslagen (1999:1395) ska vara 0,6 procent.

1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2016.
2. F�rordningen upph�r att g�lla vid utg�ngen av 2016.

P� regeringens v�gnar

AIDA HADZIALIC

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste f�rordning i �mnet 2014:1418.

SFS 2015:799

Utkom fr�n trycket
den 8 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

;