SFS 2015:807 Lag om ändring i lagen (1999:1209) om stöd till riksdagsledamöternas och partigruppernas arbete i riksdagen

150807.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.