SFS 2015:808 Lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)

150808.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.