SFS 2015:812 Lag om rapportering av betalningar till myndigheter

150812.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.