SFS 2015:813 Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

150813.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.