SFS 2015:822 Lag om ändring i revisionslagen (1999:1079)

150822.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.