SFS 2015:824 Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)

150824.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.