SFS 2015:826 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)

150826.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.