SFS 2015:833 Förordning om ändring i förordningen (2007:975) med instruktion för Datainspektionen

150833.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.