SFS 2015:834 Förordning om ikraftträdande av lagen (2014:1341) om avtal mellan Sverige och Grenada om utbyte av upplysningar i skatteärenden

150834.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ikraftträdande av lagen (2014:1341) om avtal
mellan Sverige och Grenada om utbyte av
upplysningar i skatteärenden;

utfärdad den 3 december 2015.

Regeringen föreskriver att lagen (2014:1341) om avtal mellan Sverige och

Grenada om utbyte av upplysningar i skatteärenden ska träda i kraft den 31
december 2015.

Avtalet trädde i kraft den 2 december 2015.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Mats Andersson
(Finansdepartementet)

SFS 2015:834

Utkom från trycket
den 11 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015