SFS 2015:835 Förordning om ikraftträdande av lagen (2014:116) om avtal mellan Sverige och Montserrat om utbyte av upplysningar i skatteärenden

150835.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ikraftträdande av lagen (2014:116) om avtal
mellan Sverige och Montserrat om utbyte av
upplysningar i skatteärenden;

utfärdad den 3 december 2015.

Regeringen föreskriver att lagen (2014:116) om avtal mellan Sverige och

Montserrat om utbyte av upplysningar i skatteärenden ska träda i kraft den 31
december 2015.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Mats Andersson
(Finansdepartementet)

SFS 2015:835

Utkom från trycket
den 11 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015