SFS 2015:839 Förordning om ändring i förordningen (2011:1088) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen

150839.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:DOLOKO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:DOLOKP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:DOLOKP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:DOLOLA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:DOLOKP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:DOLOKP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:DOLOKO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:DOLOKP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:DOLOKO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:DOLOKO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:DOLOKO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:DOLOKP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:DOLOKO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:DOLOKP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;line-height:17px;font-family:DOLOKO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2011:1088) om <br/>h�llbarhetskriterier f�r biodrivmedel och flytande <br/>biobr�nslen;</b></p> <p style="position:absolute;top:287px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 3 december 2015.</p> <p style="position:absolute;top:322px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (2011:1088) om h�llbar-</p> <p style="position:absolute;top:339px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">hetskriterier f�r biodrivmedel och flytande biobr�nslen </p> <p style="position:absolute;top:357px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18"><i>dels </i>att 20 � ska upph�ra att g�lla,<br/><i>dels</i> att rubrikerna n�rmast f�re 1 och 20 �� ska utg�,<br/><i>dels</i> att nuvarande 19 och 21 �� ska betecknas 24 och 25 ��,<br/><i>dels </i>att 3 och den nya 25 �� ska ha f�ljande lydelse,<br/><i>dels </i>att rubriken n�rmast f�re 19 � ska s�ttas n�rmast f�re den nya 24 �,<br/><i>dels </i>att det ska inf�ras fem nya paragrafer, 1923 ��, och n�rmast f�re 3,</p> <p style="position:absolute;top:461px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">19 och 25 �� nya rubriker av f�ljande lydelse,</p> <p style="position:absolute;top:479px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft13"><i>dels</i> att det n�rmast f�re 2 � ska inf�ras en ny rubrik som ska lyda Till-</p> <p style="position:absolute;top:496px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">synsmyndighet.</p> <p style="position:absolute;top:540px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Ordf�rklaringar </b></p> <p style="position:absolute;top:566px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:566px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Ord och uttryck som anv�nds i denna f�rordning har samma betydelse</p> <p style="position:absolute;top:583px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">som i lagen (2010:598) om h�llbarhetskriterier f�r biodrivmedel och flytande<br/>biobr�nslen.</p> <p style="position:absolute;top:644px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Anl�ggningsbesked f�r biodrivmedel </b></p> <p style="position:absolute;top:670px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>19 �</b></p> <p style="position:absolute;top:670px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft10">Det kontrollsystem som ska visa att ett biodrivmedel som l�ggs till</p> <p style="position:absolute;top:687px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">grund f�r avdrag enligt 7 kap. lagen (1994:1776) om skatt p� energi inte �r<br/>livsmedelsbaserat ska inneh�lla de rutiner som anges i 14 �. </p> <p style="position:absolute;top:740px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>20 �</b></p> <p style="position:absolute;top:740px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft10">Det kontrollsystem som ska visa att ett livsmedelsbaserat biodrivmedel</p> <p style="position:absolute;top:757px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">som l�ggs till grund f�r avdrag enligt 7 kap. lagen (1994:1776) om skatt p�<br/>energi har producerats i en anl�ggning som tagits i drift f�re den 31 december<br/>2013 och inte �r fullst�ndigt avskriven, ska inneh�lla rutiner som s�kerst�ller<br/>att varje parti biodrivmedel </p> <p style="position:absolute;top:827px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18">1. g�r att sp�ra till den anl�ggning d�r det har producerats, och<br/>2. har producerats i en anl�ggning som omfattas av ett intyg fr�n en obero-</p> <p style="position:absolute;top:861px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">ende revisor eller annan oberoende granskare med motsvarande kompetens<br/>om att kraven uppfylls.</p> <p style="position:absolute;top:896px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Krav p� sp�rbarhet enligt f�rsta stycket 1 ska uppfyllas enligt de rutiner</p> <p style="position:absolute;top:914px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">som anges i 14 �. I fr�ga om en anl�ggning som producerar biogas som leve-</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2015:839</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 11 december 2015</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2015:839</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:571px;white-space:nowrap" class="ft22">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2015</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">reras via r�rledning kr�vs dock endast att det visas att samma m�ngd biogas<br/>som l�ggs till grund f�r avdrag enligt 7 kap. lagen om skatt p� energi har<br/>k�pts in fr�n den anl�ggningen.</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Den som k�per biodrivmedel endast fr�n leverant�rer som har anl�gg-</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">ningsbesked, f�r uppfylla f�rsta stycket 2 genom en rutin som s�kerst�ller att<br/>intyget finns tillg�ngligt hos en tidigare leverant�r i produktionskedjan.</p> <p style="position:absolute;top:173px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>21 �</b></p> <p style="position:absolute;top:172px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">Vid en beg�ran om anl�ggningsbesked ska den rapporteringsskyldige</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">redovisa f�r Statens energimyndighet hur kontrollsystemet �r utformat.</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>22 �</b></p> <p style="position:absolute;top:225px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">Statens Energimyndighet f�r ge ett anl�ggningsbesked som avser en</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">viss avgr�nsad tidsperiod, om den rapporteringsskyldige styrker att </p> <p style="position:absolute;top:259px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">1. kraven f�r anl�ggningsbesked �r uppfyllda f�r de biodrivmedel som un-</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">der den perioden l�ggs till grund f�r avdrag enligt 7 kap. lagen (1994:1776)<br/>om skatt p� energi, och </p> <p style="position:absolute;top:312px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">2. detta har kontrollerats p� det s�tt som s�gs i 19 � eller genom uppgifter</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">som s�kerst�ller det som s�gs i 20 � f�rsta stycket 1 och 2. </p> <p style="position:absolute;top:364px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>23 �</b></p> <p style="position:absolute;top:364px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">Statens energimyndighet f�r meddela f�reskrifter om verkst�lligheten</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">av 1922 ��.</p> <p style="position:absolute;top:425px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Uppgifter till Skatteverket </b></p> <p style="position:absolute;top:451px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>25 �</b></p> <p style="position:absolute;top:451px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">Statens energimyndighet ska skicka uppgift om meddelade och �ter-</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">kallade h�llbarhetsbesked och anl�ggningsbesked till Skatteverket.</p> <p style="position:absolute;top:504px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2016.</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:574px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">IBRAHIM BAYLAN</p> <p style="position:absolute;top:591px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft24">Egon Abresparr<br/>(Milj�- och energidepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2011:1088) om
h�llbarhetskriterier f�r biodrivmedel och flytande
biobr�nslen;

utf�rdad den 3 december 2015.

Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (2011:1088) om h�llbar-

hetskriterier f�r biodrivmedel och flytande biobr�nslen

dels att 20 � ska upph�ra att g�lla,
dels att rubrikerna n�rmast f�re 1 och 20 �� ska utg�,
dels att nuvarande 19 och 21 �� ska betecknas 24 och 25 ��,
dels att 3 och den nya 25 �� ska ha f�ljande lydelse,
dels att rubriken n�rmast f�re 19 � ska s�ttas n�rmast f�re den nya 24 �,
dels att det ska inf�ras fem nya paragrafer, 1923 ��, och n�rmast f�re 3,

19 och 25 �� nya rubriker av f�ljande lydelse,

dels att det n�rmast f�re 2 � ska inf�ras en ny rubrik som ska lyda Till-

synsmyndighet.

Ordf�rklaringar

3 �

Ord och uttryck som anv�nds i denna f�rordning har samma betydelse

som i lagen (2010:598) om h�llbarhetskriterier f�r biodrivmedel och flytande
biobr�nslen.

Anl�ggningsbesked f�r biodrivmedel

19 �

Det kontrollsystem som ska visa att ett biodrivmedel som l�ggs till

grund f�r avdrag enligt 7 kap. lagen (1994:1776) om skatt p� energi inte �r
livsmedelsbaserat ska inneh�lla de rutiner som anges i 14 �.

20 �

Det kontrollsystem som ska visa att ett livsmedelsbaserat biodrivmedel

som l�ggs till grund f�r avdrag enligt 7 kap. lagen (1994:1776) om skatt p�
energi har producerats i en anl�ggning som tagits i drift f�re den 31 december
2013 och inte �r fullst�ndigt avskriven, ska inneh�lla rutiner som s�kerst�ller
att varje parti biodrivmedel

1. g�r att sp�ra till den anl�ggning d�r det har producerats, och
2. har producerats i en anl�ggning som omfattas av ett intyg fr�n en obero-

ende revisor eller annan oberoende granskare med motsvarande kompetens
om att kraven uppfylls.

Krav p� sp�rbarhet enligt f�rsta stycket 1 ska uppfyllas enligt de rutiner

som anges i 14 �. I fr�ga om en anl�ggning som producerar biogas som leve-

SFS 2015:839

Utkom fr�n trycket
den 11 december 2015

background image

2

SFS 2015:839

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

reras via r�rledning kr�vs dock endast att det visas att samma m�ngd biogas
som l�ggs till grund f�r avdrag enligt 7 kap. lagen om skatt p� energi har
k�pts in fr�n den anl�ggningen.

Den som k�per biodrivmedel endast fr�n leverant�rer som har anl�gg-

ningsbesked, f�r uppfylla f�rsta stycket 2 genom en rutin som s�kerst�ller att
intyget finns tillg�ngligt hos en tidigare leverant�r i produktionskedjan.

21 �

Vid en beg�ran om anl�ggningsbesked ska den rapporteringsskyldige

redovisa f�r Statens energimyndighet hur kontrollsystemet �r utformat.

22 �

Statens Energimyndighet f�r ge ett anl�ggningsbesked som avser en

viss avgr�nsad tidsperiod, om den rapporteringsskyldige styrker att

1. kraven f�r anl�ggningsbesked �r uppfyllda f�r de biodrivmedel som un-

der den perioden l�ggs till grund f�r avdrag enligt 7 kap. lagen (1994:1776)
om skatt p� energi, och

2. detta har kontrollerats p� det s�tt som s�gs i 19 � eller genom uppgifter

som s�kerst�ller det som s�gs i 20 � f�rsta stycket 1 och 2.

23 �

Statens energimyndighet f�r meddela f�reskrifter om verkst�lligheten

av 1922 ��.

Uppgifter till Skatteverket

25 �

Statens energimyndighet ska skicka uppgift om meddelade och �ter-

kallade h�llbarhetsbesked och anl�ggningsbesked till Skatteverket.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2016.

P� regeringens v�gnar

IBRAHIM BAYLAN

Egon Abresparr
(Milj�- och energidepartementet)

;